Erityisluokanopettaja

Organisaatio

Mikkelin kaupunki

Sijainti

Mikkeli

Hakuaika päättyy

20.05.2022 15:00

Työn luonne

9.8.2022-31.7.2023

Työn kuvaus

Haettavana on erityisluokanopettajan viransijaisuus ajaksi 9.8.2022-31.7.2023 Kalevankankaan koulussa. Tehtävä sijoittuu palvelussuhteen alkaessa kehitysvammaisten opetukseen.

Valittavalta edellytetään kasvatustieteen maisterin tutkinto, peruskoulussa opetettavien aineiden monialaiset opinnot, opettajan pedagogiset opinnot sekä erityisopettajan opinnot.

Perusopetusta tai esiopetusta antavalla opettajalla tulee olla koulun opetuskielessä erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.

Valittavalta toivotaan kiinnostusta ja monipuolista ammattitaitoa opetuksen ja koulun kehittämiseen, kehitys- ja yhteistyöhakuisuutta sekä rohkeutta tarttua uusiin asioihin.

Haastatteluun tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset sekä oikeaksi todistetut kopiot tutkintotodistuksista, jotka jätetään haastattelijalle.

Virkasuhteeseen otettavan henkilön on ennen viran vastaanottamista esitettävä työnantajalle nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Valitulle asetetaan koeaika.

Virkaa haetaan sähköisellä hakulomakkeella määräaikaan mennessä. Hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona tutkintotodistukset ja kelpoisuuden osoittava todistus.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta