Varhaiskasvatuksen opettaja

Organisaatio

Mikkelin kaupunki

Sijainti

Mikkeli

Hakuaika päättyy

15.12.2021 15:00

Työn luonne

10.1.2022

Työn kuvaus

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa on haettavana varhaiskasvatuksen opettajan vakinainen tehtävä.

Hakuaikaa on jatkettu 15.12.2021 klo 15:00 saakka.

Tehtävä sijoittuu Launialan päiväkotiin, työsuhteen aikana työyksikkö voi muuttua. Launialan päiväkoti on yhden lapsiryhmän päiväkoti, jossa tarjotaan varhaiskasvatusta 1-5 -vuotiaille lapsille. Päiväkodin aukioloaika on 6.30-17.00. Henkilökuntaan kuuluu haettavana olevaan tehtävään tulevan lisäksi toinen varhaiskasvatuksen opettaja, kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa sekä ruoka- ja puhtauden työntekijä. Jos sinulle on ominaista tukea, kannustaa ja rohkaista lapsia kokeilemaan ja ihmettelemään, saattaisit olla juuri sopiva työntekijä joukkoomme!

Varhaiskasvatuksen opettaja vastaa lasten opetuksesta, kasvatuksesta ja hoidosta sekä lapsiryhmän toiminnan pedagogisesta suunnittelusta ja arvioinnista. Varhaiskasvatuksen opettajan vastuulla on myös lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen ja arviointi.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtäviin on varhaiskasvatuslain 26 §:n mukainen kelpoisuus tai siirtymäsäännökseen (75 §) mukaisesti: kasvatustieteen kandidaatti (lto), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005).

Työaika on keskimäärin 38,25 tuntia/viikko. Varhaiskasvatuksen opettajan SAK-aika suunnitellaan viikoittain työvuoroluetteloon.

Mikkelin kaupungissa on ilo kasvattaa. Tule mukaan rentoon ja aktiiviseen varhaiskasvattajien joukkoon. Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta, joustavasti lapsen ja perheen tarpeet huomioiden. Arvostamme pedagogista, kehittämismyönteistä ja sensitiivistä työotetta. Odotamme työntekijöiltämme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja suhteessa lapsiin, huoltajiin ja työyhteisön jäseniin. Varhaiskasvatustyötä ohjaavat valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet ja paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma. Mikkelin kaupunki osallistuu kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Mikkelin kaupungin varhaiskasvatukseen voi tutustua tarkemmin www.oppiminen.mikkeli.fi

Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella määräaikaan mennessä. Hakuaika on 17.11. - 15.12.2021 klo 15.00 mennessä. Haastattelut järjestetään viikon 51 aikana. Hakemukseen tulee liittää pdf -tiedostona kelpoisuuden osoittava tutkintotodistus. Haastatteluun kutsuttavien tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Valitulle asetetaan koeaika.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta