Pt tuntiopettaja (erityisluokanopetus)

Organisaatio

Mikkelin kaupunki

Sijainti

Mikkeli

Hakuaika päättyy

20.04.2021 15:00

Työn luonne

10.8.2021

Työn kuvaus

Urheilupuiston koulun oppilasalueella toimivaan erityisen huolenpidon yksikköön haetaan päätoimista tuntiopettajaa (erityisluokanopetus) virkasuhteeseen 10.8.2021 alkaen.

Valittavalta edellytetään erityisluokanopettajan kelpoisuutta asetuksen 986/1998 mukaan. Työn menestyksekäs hoitaminen edellyttää vahvaa erityisopetuksen tuntemusta sekä taitoa oppiaineksen soveltamiseen oppilaskohtaisesti. Opetusryhmä koostuu eri-ikäisistä yläkoulun oppilaista.

Perusopetusta tai esiopetusta antavalla opettajalla tulee olla koulun opetuskielessä erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.

Valittavalta toivotaan kiinnostusta ja monipuolista ammattitaitoa opetuksen ja koulun kehittämiseen, erityisesti laaja-alaista näkemystä erityisen tuen järjestämiseen, kehitys- ja yhteistyöhakuisuutta sekä rohkeutta tarttua uusiin asioihin.

Haastatteluun tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset sekä oikeaksi todistetut kopiot tutkintotodistuksista, jotka jätetään haastattelijalle.

Virkasuhteeseen otettavan henkilön on ennen viran vastaanottamista esitettävä työnantajalle hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Valitulle asetetaan koeaika.

Virkaa haetaan sähköisellä hakulomakkeella määräaikaan mennessä Avoimet työpaikat -painikkeen kautta. Hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona tutkintotodistukset ja kelpoisuuden osoittava todistus.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta