Kasvatus-ja oppimispsykologian asiantuntija, hanke

Organisaatio

Mikkelin kaupunki

Sijainti

Mikkeli

Hakuaika päättyy

30.04.2021 12:00

Työn luonne

1.8.2021 - 31.3.2023

Työn kuvaus

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otaviassa on haettavana Kasvatus- ja oppimispsykologian asiantuntijan (projektityö)

määräaikainen tehtävä aj. 1.8.2021-31.3.2023.


Otavian HOT - Hyvinvointipalvelut opiskelun tukena -hanke etsii kehittäjäryhmäänsä innostunutta, aktiivista ja uutta luovaa kasvatus- ja oppimispsykologian asiantuntijaa. Sinun tehtävänäsi on tuoda hankeryhmän kehittämistyöhön psyykkisen hyvinvoinnin osaamista ja auttaa meitä rakentamaan ratkaisuja, jotka opiskelijan sijaintipaikasta ja opiskelun ajankohdasta riippumatta auttavat meitä vastaamaan opiskelijoiden erilaisiin oppimisen, hyvinvoinnin ja tuen tarpeisiin. HOT-hankkeen kohderyhmää tulevat olemaan ensisijaisesti aikuisten lukiokoulutuksen opiskelijat.

HOT-hankkeen työntekijänä pääset työskentelemään monialaisen hankeryhmän kanssa sekä laajemmin osana Otavian nettikoulutusten järjestämisestä ja opiskelijoiden ohjaamisesta vastaavia tiimejä. Työ tehdään etätyönä. Työntekijällä on kuitenkin velvollisuus osallistua lähityöhön tarpeen mukaan ja työnantajan niin edellyttäessä.

Eduksi katsotaan

- Tehtävän kannalta riittävän laajoja psykologian opintoja, joissa painottuvat kasvatus- ja oppimispykologian osaaminen.

- Kasvatus- ja oppimispsykologian käytännön tuntemusta.

- Verkko-oppimisympäristöjen ja ajasta ja paikasta riippumattomien tukipalvelujen tuntemusta.

- Asiakas- ja opiskelijalähtöistä otetta sellaisten saavutettavien etähyvinvointipalvelujen ja palvelupolkujen kehittämiseen, jotka ehkäisevät proaktiivisesti oppimisen umpiperiä ja tukevat opiskelijan kokonaisvaltaista hyvinvointia.

- Vastuullista ja oma-aloitteista työn kehittämisotetta sekä hyviä tiimityötaitoja.

- Taitoa hyödyntää monipuolisia verkkoviestintävälineitä työssä.

- Kyky tehdä moniammatillista yhteistyötä Otaviassa ja ulkopuolisten verkostojen kanssa.

- Lukiokoulutuksen ja erityisesti aikuislukiolaisten kohderyhmän tuntemusta.

Kelpoisuus tehtävään

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Tehtävään asetetaan koeaika 6kk.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta