Rakennustarkastaja

Organisaatio

Mikkelin kaupunki

Sijainti

Mikkeli

Hakuaika päättyy

20.05.2022 15:00

Työn luonne

1.8.2022

Työn kuvaus

Mikkelin kaupunki hakee rakennustarkastajaa toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.8.2022 alkaen.

Rakennustarkastajan tehtäviin kuuluu lakisääteiset rakennusvalvonnan viranomaistehtävät, kuten lupa-asioiden

valmistelu ja päätökset, lupa-asioihin liittyvä viranomaisvalvonta, rakentamiseen liittyvä ohjaus ja neuvonta sekä rakennetun ympäristön valvonta.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto (AMK) tai aikaisempi vastaava rakennusalan tutkinto sekä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakentamiseen liittyvistä tehtävistä.

Viran hoito vaatii suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa, itsenäistä päätöksenteko- ja harkintakykyä, tietoteknisiä taitoja ja yhteistyökykyä. Hakijalle eduksi katsotaan maankäyttö- ja rakennuslain, -asetuksen sekä rakentamiseen liittyvien määräysten

tunteminen, kokemus rakennussuunnittelutehtävistä sekä asiakaspalvelusta.

Tehtävässä menestyminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, asiakaspalveluhenkisyyttä, oma-aloitteisuutta ja paineensietokykyä. Viranhoito edellyttää ajokorttia sekä mahdollisuutta oman auton käyttöön.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Työaika on 36,25 h/vko.

Hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona tutkinto- ja työtodistukset.

Haastatteluun tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Virkasuhteeseen otettavan on ennen valinnan vahvistamista esitettävä työnantajalle hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Työtehtävien hoitamisesta osittain etätyönä voidaan sopia kaupungin periaatteiden mukaisesti.

Hakuaika päättyy 20.5.2022 klo 15.00.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta