Päivähoidon ohjaaja

Organisaatio

Mikkelin kaupunki

Sijainti

Mikkeli

Hakuaika päättyy

23.10.2020 14:00

Työn luonne

2.11.2020

Työn kuvaus

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa on haettavana päivähoidon ohjaajan virka.

Tehtäviin kuuluu Tuukkalan päiväkodin, Untuvikot- ja Peipposet-ryhmäperhepäiväkodin ja osan omassa kodissaan työskentelevien kunnallisten perhepäivähoitajien esimiehenä toimiminen sekä osa yksityisen perhepäivähoidon valvonnasta ja ohjauksesta yhdessä toisen päivähoidon ohjaajan kanssa.

Päivähoidon ohjaajan tehtäviin kuuluu pedagoginen johtaminen ja pedagogisen keskustelun ylläpito. Hän vastaa yksiköissään varhaiskasvatustoiminnan kehittämistyöstä ja arvioinnista asiakaslähtöisesti. Lisäksi hänen tehtäviään ovat henkilöstöjohtaminen ja talousjohtaminen. Päivähoidon ohjaaja toimii eri yhteistyöverkostoissa ja kehittää omien yksiköidensä toimintaa osana näitä verkostoja sekä vastaa monialaisesta yhteistyöstä. Tehtäväkuvaan kuuluu myös turvallisuus -johtaminen. Päivähoidon ohjaaja työskentelee satunnaisesti lapsiryhmässä.

Tuukkalan päiväkodin ja perhepäivähoidon verkkosivuihin voi tutustua osoitteessa www.mikkeli.fi.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) 31 § mukainen kelpoisuus, kuitenkin huomioiden 74 § ja 75 § voimaantulon ja siirtymäsäännökset. Varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin pätevyys ja vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto sekä riittävä johtamistaito. Edellytämme kehittävää ja joustavaa työotetta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, organisointikykyä ja johtamistaitoja. Luemme eduksi esimiestyökokemuksen.

Mikkelin kaupungissa on ilo kasvattaa. Tule mukaan rentoon ja aktiiviseen varhaiskasvattajien joukkoon. Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta, joustavasti lapsen ja perheen tarpeet huomioiden.

Työaika on 36,25 tuntia viikossa.

Virkaan otettavan henkilön on ennen valinnan vahvistamista esitettävä työnantajalle hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Virkaan valitulla on 6 kuukauden koeaika.

Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä haastatteluun kutsuttavien tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta