Varhaiskasvatuksen opettaja

Organisaatio

Mikkelin kaupunki

Sijainti

Mikkeli

Hakuaika päättyy

21.04.2021 09:00

Työn luonne

2.8.2021

Työn kuvaus

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa on haettavana varhaiskasvatuksen opettajan määräaikainen tehtävä ajalle 2.8.-23.12.2021. Tehtävä sijoittuu Haukivuoren esiopetukseen. Hakuaikaa on jatkettu 21.4.2021 klo 9:00 saakka.

Haettava tehtävä on esiopetusryhmässä, jossa työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin kuuluu vastuu lasten opetuksesta, kasvatuksesta ja hoidosta sekä esiopetusryhmän toiminnan pedagogisesta suunnittelusta ja arvioinnista.

Varhaiskasvatuksen opettajan vastuulla on myös lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen ja arviointi. Tehtävää täyttäessä katsotaan esiopetuskelpoisuus eduksi.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtäviin on varhaiskasvatuslain 26 §:n mukainen kelpoisuus tai siirtymäsäännökseen (75 §) mukaisesti: kasvatustieteen kandidaatti (lto), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005). Esiopetuskelpoisuus katsotaan eduksi.

Työaika on keskimäärin 38,25 tuntia/viikko.

Mikkelin kaupungissa on ilo kasvattaa. Tule mukaan rentoon ja aktiiviseen varhaiskasvattajien joukkoon. Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta, joustavasti lapsen ja perheen tarpeet huomioiden. Arvostamme pedagogista, kehittämismyönteistä ja sensitiivistä työotetta. Odotamme työntekijöiltämme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja suhteessa lapsiin, huoltajiin ja työyhteisön jäseniin. Varhaiskasvatustyötä ohjaavat valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet ja paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma.

Lisätietoa verkkosivuillamme www.oppiminen.mikkeli.fi

Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella määräaikaan mennessä. Hakuaika 16.3.-6.4.2021 klo 9.00 mennessä. Hakemukseen tulee liittää pdf -tiedostona kelpoisuuden osoittava tutkintotodistus. Haastattelut järjestetään huhtikuun aikana. Haastatteluun kutsuttavien tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Valitulle asetetaan koeaika.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta