Uutiset tagilla 'Konserni- ja elinvoimajaosto'

Artikkelin kuva

Kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokoontui tänään tiistaina 8.6.2021 kautensa viimeiseen kokoukseen. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen esitteli elinvoimakatsauksessaan muun muassa kaupungin yrityskehitystä sekä MikseiMikkelin palvelukokonaisuutta yrittäjille. Mikkelissä yritysmäärän kehitys on ollut positiivinen kuluvana vuonna. Alkuvuoden aikana yritysten määrän nettomuutos oli +37 yritystä. Nettomuutos on selvästi edellistä vuotta parempi. Päätösesitykset hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäpykälässä konserni- […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti tiistaina 11.5. Jaosto sai kuulla toukokuun elinvoimakatsauksen, jonka selostivat kaupungin strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen sekä Naistinki Oy:n toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki. Elinvoiman kannalta esillä on erityisesti ollut Geyser Batteries Oy:n akkutehtaan pilottituotantolinjan sijoittuminen Mikkeliin. Mikkelin kaupunki myös julkaisee strategiakyselyn ensi viikolla asukkaille […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti tiistaina 13.4. Kokouksen aluksi jaosto sai kuulla ajankohtaisen elinvoimakatsauksen. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen ja kaupungin strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selostivat asiaa jaostolle. Ajankohtaisimpiin elinvoima-asioihin ovat nousseet EcoSairilan Blue Economy Mikkeli -kehittämiskumppanuus, Mikkeli-Karagen toiminnan aloittaminen ja hankevolyymin keskittäminen yritysvaikuttavuuteen. Jaosto käsitteli myös kaupungin elinvoimatyön uudistamista ja […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti tiistaina 9. maaliskuuta. Maaliskuun elinvoimakatsauksen jaostolle selostivat Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen ja kaupungin strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen. Matkailujohtaja Maisa Häkkinen esitteli jaostolle matkailun hankenäkymiä. Matkailun kannalta vuosi 2020 oli poikkeuksellinen, mutta Mikkelin seutu selvisi koronavuodesta pienin vaurioin kotimaan matkailussa. Samalla mökkikauppa kasvoi ja etätyön sekä […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti tiistaina 9.2. Kokouksen aluksi jaosto kuuli helmikuun elinvoimakatsauksen, jonka esittelivät Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen ja kaupungin strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen. Jaosto myös päätti, että kaupunginjohtaja Timo Halonen jatkaa Itärata-hankkeen ohjausryhmässä Kaupunkikonsernin tilauudistukset etenevät Kaupunkikonsernin tilaintegraation käynnistämistä jaostolle selosti tekninen johtaja Jouni Riihelä. Jaosto päätti käynnistää […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin elinvoimatyö on uudistumassa. Konserni- ja elinvoimajaosto käsittelee kokouksessaan tiistaina 9.2. kaupunginjohtajan esitystä uudistuksista. Kaupunginjohtajan esitys on, että jaosto edelleen esittää kaupunginhallitukselle sitä, että kehitysyhtiö Miksei Oy jatkaa toimintaansa ja että matkailu säilyy osana kehitysyhtiötä. Lisäksi esitykseen kuuluu, että kaupungille perustetaan elinvoimajohtajan virka. Elinvoimapalvelut toimisivat verkostomaisesti ja läheisessä yhteistyössä kaupungin palvelualueiden kanssa. Elinvoimapalveluiden alaisuuteen […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti ensimmäistä kertaa kuluvan vuoden aikana tiistaina 12.1. Kokouksen esityslistalla oli yksi varsinainen asia: elinvoima- ja hankekatsaus. Mikkelin kaupungin strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen esitteli jaostolle ajankohtaisen elinvoimakatsauksen, jossa käytiin läpi ajankohtaiset, kaupungin strategiaan sidoksissa olevat elinvoima-asiat. Yhtenä esimerkkinä esiin nousi Kulttuurin unelmavuosi 2022 osana Savonlinnan kulttuuripääkaupunkihakua. Jaostoa myös muistutettiin, […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokoontui viimeisen kerran kuluvan vuoden aikana tiistaina 15.12. Kokouksen aluksia Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen ja kaupungin strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen esittelivät ajankohtaisen elinvoimakatsauksen. Kokouksen päätökset tehtiin esityslistan mukaisesti, mutta tulevien kokousten aikatauluihin tuli yksi muutos (kesäkuun kokousaika poistettiin). Jaosto kokoustaa seuraavina päivämäärinä, tiistaisin alkaen kello 16. […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti 17.11. Päällimmäisenä aiheena kokouksessa oli kaupungin elinvoimatyön uudistaminen. Linkki kokouksen esityslistaan Jaosto antoi elinvoimatyön uudistamisen valmisteluohjeeksi, että kehitysyhtiö Miksei Oy:n toiminta yhtiönä jatkuisi, mutta sen toimintojen kehittämistä tulee tarkastella suhteessa kaupungin oman toiminnan uudelleenorganisointiin.   Elinvoimatyön uudistamisen tilannetta jaostolle selostivat hallintojohtaja Ari Liikanen, strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen ja kaupunginjohtaja […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti etänä 15.9. Syyskuun elinvoimakatsauksen jaostolle esittelivät kaupungin strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen. – Jos katsotaan tulevaisuuden Suomen kasvumahdollisuuksia, puhdasta vettä ja kiertotaloutta, niin Mikkelissä ollaan hyvillä linjoilla. EcoSairila on tämän asian ytimessä, Aki Kauranen kertoi jaostolle. Julkisuudessa on jo käyty keskusteluja […]

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu