Uutiset tagilla 'Konserni- ja elinvoimajaosto'

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti ensimmäistä kertaa kuluvan vuoden aikana tiistaina 12.1. Kokouksen esityslistalla oli yksi varsinainen asia: elinvoima- ja hankekatsaus. Mikkelin kaupungin strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen esitteli jaostolle ajankohtaisen elinvoimakatsauksen, jossa käytiin läpi ajankohtaiset, kaupungin strategiaan sidoksissa olevat elinvoima-asiat. Yhtenä esimerkkinä esiin nousi Kulttuurin unelmavuosi 2022 osana Savonlinnan kulttuuripääkaupunkihakua. Jaostoa myös muistutettiin, […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokoontui viimeisen kerran kuluvan vuoden aikana tiistaina 15.12. Kokouksen aluksia Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen ja kaupungin strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen esittelivät ajankohtaisen elinvoimakatsauksen. Kokouksen päätökset tehtiin esityslistan mukaisesti, mutta tulevien kokousten aikatauluihin tuli yksi muutos (kesäkuun kokousaika poistettiin). Jaosto kokoustaa seuraavina päivämäärinä, tiistaisin alkaen kello 16. […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti 17.11. Päällimmäisenä aiheena kokouksessa oli kaupungin elinvoimatyön uudistaminen. Linkki kokouksen esityslistaan Jaosto antoi elinvoimatyön uudistamisen valmisteluohjeeksi, että kehitysyhtiö Miksei Oy:n toiminta yhtiönä jatkuisi, mutta sen toimintojen kehittämistä tulee tarkastella suhteessa kaupungin oman toiminnan uudelleenorganisointiin.   Elinvoimatyön uudistamisen tilannetta jaostolle selostivat hallintojohtaja Ari Liikanen, strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen ja kaupunginjohtaja […]

Artikkelin kuva

Konserni- ja elinvoimajaosto piti tänään 13.10.2020 kokouksensa. Kokouksessa annettiin elinvoimakatsaus, jossa Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen kertoi ajankohtaisista asioista. Katsauksessa esiteltiin muun muassa Miksein julkaisemaa rekryseteliä, jonka avulla tuetaan yrityksiä rekrytoinneissa. Seteli on suunnattu yrityksille, joille rekrytointi on nyt ajankohtainen, mutta jotka eivät ole pyrkimyksistään huolimatta löytäneet osaavaa työvoimaa Etelä-Savosta. Tämän lisäksi Kauppinen […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti etänä 15.9. Syyskuun elinvoimakatsauksen jaostolle esittelivät kaupungin strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen. – Jos katsotaan tulevaisuuden Suomen kasvumahdollisuuksia, puhdasta vettä ja kiertotaloutta, niin Mikkelissä ollaan hyvillä linjoilla. EcoSairila on tämän asian ytimessä, Aki Kauranen kertoi jaostolle. Julkisuudessa on jo käyty keskusteluja […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto sai kokouksessaan 18.8. katsauksen elinvoima-asioista. Esityksen jaostolle antoivat kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen, Mikkeli-myyjä Olli Marjalaakso sekä kaupungin strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen. Elinvoima-esitys kertasi koronakevään tapahtumat Mikkelin alueen yritysten näkökulmasta. Tukitoimenpiteet olivat kevään aikana tehokkaita ja lähtivät liikkeelle nopeasti. – Nopea viestintä ja yhteistyö kaupungin kanssa on toiminut […]

Artikkelin kuva

Konserni- ja elinvoimajaosto kokoontui tiistaina 16.6.2020 ensimmäistä kertaa uuden puheenjohtajan johdolla. Armi Salo-Oksa aloitti puheenjohtajana Olli Marjalaakson jätettyä kaupungin luottamustehtävät tultuaan valituksi Mikkeli-myyjän tehtävään. Kokouksessa päätettiin konserniyhtiöiden kuulemistilaisuuksista vuodelle 2020. Kuulemistilaisuudet toteutetaan elo- ja syyskuussa. Lisäksi konserni- ja elinvoimajaoston kokousaikataulu hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Konserni- elinvoimajaosto päätti kutsua kokouksiinsa syksystä 2020 alkaen kuluvan valtuustokauden loppuun saakka kehitysyhtiö […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti tiistaina 3. maaliskuuta. Kokous oli viimeinen jaoston puheenjohtajalle Olli Marjalaaksolle, joka jättää luottamustehtävänsä jaoston puheenjohtajana ja kaupunginhallituksen varajäsenenä. Marjalaakso aloittaa kuluvan kuun aikana kehitysyhtiö Miksei Oy:ssä uudessa työssään Mikkeli-myyjänä. Kokouksessa jaosto käsitteli seuraavat asiat. § 16 Ennakkokanta Kiinteistö Oy Mikkelin Tietotaitokorttelin toimitusjohtajavalintaan Esittelijä muutti päätösesityksen kuulumaan seuraavasti: Konserni- ja […]

Artikkelin kuva

Konserni- ja elinvoimajaosto käsitteli 4.2. kokouksessaan EcoSairila BusinessPark Oy -nimisen yhtiön perustamista. Nyt perustettavalle yhtiölle oli laadittu luonnokset yhtiöjärjestyksestä ja osakassopimuksesta. Lisäksi jaostolle esiteltiin liiketoimintaan liittyviä skenaarioita. Mikkelin kaupunki on varautunut yhtiön perustamiseen vuoden 2020 talousarviossa. Asiaa olivat selvittämässä jaostolle Juha Kauppinen ja Panu Jouhkimo Mikkelin kehitysyhtiö Mikseistä. Jaosto päätti keskustelun jälkeen yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle ja […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto käsitteli kokouksessaan 19.11. selvitystä konsernirakenteesta. Kaupunginvaltuuston kokouksessa 11. marraskuuta ehdotettiin, että kaupunkikonsernista, sen tytäryhtiöistä ja liikelaitoksista pitäisi tehdä ulkopuolinen ja riippumaton selvitys. Selvityksen aiheena tulisi olla konserniin kuuluvien yhteisöjen tarpeellisuus, taloudellinen tila, hallintomalli ja hyvän hallinnon periaatteiden toteutuminen niiden toiminnassa sekä konsernirakenteen tehokkuus. Selvitys on mahdollista toteuttaa ostopalveluna. Konserni- ja […]

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu