Koronarajoitukset ja vaikutukset palveluihin Mikkelissä – Päivitetty 9.4.2021

26.01.2021

Artikkelin kuva

Päivitetty 9.4.2021

Alle on koottu Mikkelin kaupungin koronarajoitukset sekä vaikutukset kaupungin palveluihin. Tätä tiedotetta päivitetään aina, kun rajoituksiin ja suosituksiin tulee muutoksia.

Kaupunki tukeutuu päätöksissään Essoten antamiin linjauksiin, noudattaen valtakunnallisia ohjeistuksia. Pandemiatilanteesta ja kansallisista ohjeista johtuen nopeatkin muutokset ovat mahdollisia.

Kaupungin liikuntapaikat

 • Nuorten ulkona tapahtuva harrastustoiminta vapautuu

 • Vuonna 2003 ja sen jälkeen syntyneiden harrastustoimintaa mahdollistetaan myös sisätiloissa 12.4.2021 alkaen noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n ohjeistusta. Vuosina 2003 – 2007 syntyneiden harrastustoiminnassa tulee noudattaa seuraavia ohjeistuksia:
  – harrastuskerralla kirjataan ylös läsnä olleet
  – kilpailuja, otteluja, konsertteja, näytöksiä, esityksiä tai mitään muita sellaisia toimintamuotoja, joissa ryhmä on kontaktissa muiden harrastusryhmien kanssa, ei järjestetä
  – vanhempien ja muiden ulkopuolisten henkilöiden oleskelua harrastus- tai pukeutumistiloissa ei sallita
  – ryhmän opettajat, ohjaajat ja valmentajat ovat jokaisella harrastuskerralla samoja henkilöitä
  – kaikki harrastusmuodot toteutetaan siten, ettei lähikontakteja synny ja esimerkiksi peli- tai otteluharjoituksia ei järjestetä
  – toiminta toteutetaan siten, että osallistujien välillä säilyy 2 metrin turvaväli yli 12-vuotiaiden ryhmämuotoisessa harrastustoiminnassa
  – osallistujat ohjeistetaan oikeanlaiseen käsi- ja yskimishygieniaan sekä oikeanlaiseen toimintaan oireiden ilmaantuessa ja koronatestiin hakeutumisessa
  – opettajilla, ohjaajilla ja valmentajilla on aina kasvomaski harrastustilanteissa
  – harrastustoimintaa toteutetaan enintään 10 hengen ryhmissä kuitenkin siten, että suurissa liikuntasaleissa ja muissa suurissa tiloissa voi samanaikaisesti toimia erillisiä 10 hengen ryhmiä, mikäli ryhmien välille ei synny tosiasiallista kontaktia
  – suurissa kulttuuri- ja liikuntapaikkakokonaisuuksissa, joissa on useita eri tiloja ja saleja, henkilömäärärajoitusta sovelletaan kunkin tilan ja salin osalta erikseen.

  Kaupunki peruu automaattisesti sisäliikuntavuorot liikuntasaleissa, uimahalleissa ja kuntosaleissa, sekä ulkokenttien vuorot 22.4.2021 saakka

  Peruutuksista tulee peruutusilmoitus varaajan sähköpostiin. Jos rajoitukset sallivat vuoron käytön, tulee varaajan tehdä uusi hakemus Timmi -ajanvarausjärjestelmässä, tai vaihtoehtoisesti ilmoittaa sähköpostilla tilavaraukset@mikkeli.fi että jatkaa vuoron käyttöä. Samalla on myös ilmoitettava vuoroa käyttävien syntymävuosi.

 • Muut voimassa olevat rajoitukset ja suositukset ryhmäliikunnasta

 • Yli 18-vuotiaiden harrastustoiminta on tauolla sekä sisä- että ulkotiloissa.

 • Myös 12–18-vuotiaiden kilpailutoiminta on tauolla toistaiseksi.

 • Alle 12-vuotiaat eli 2008 syntyneet ja sitä nuoremmat, eli alakouluikäiset, saavat harjoitella sekä sisä- että ulkotiloissa kuitenkin niin, että samassa tilassa on maksimissaan 20 henkilöä. Iso tila voidaan jakaa useampaan lohkoon kuitenkin niin, etteivät ryhmät missään vaiheessa sekoitu keskenään. Ohjaajilla on oltava kasvomaskit. Lasten huoltajat noudattavat hygieniaohjeita, huolehtivat turvaväleistä ja käyttävät maskia kohtaamisissa. Kilpailuja ja turnauksia ei suositella.

 • Uimahallit on suljettu yleisöltä. Koululaisuinnit, kuntoutustoiminta sekä alle 12-vuotiaiden ohjatut harrastusryhmät jatkuvat edellä mainituin rajoituksin. Saunatilat eivät ole käytössä. Viihdeuimala Rantakeitaassa kokeillaan kuitenkin perheuinteja. Lue lisää.

 • Suositukset ja päätökset eivät koske ammattiurheilua, jolla tarkoitetaan sarjalisenssisopimukseen tai olympiakomitean urheilijasopimukseen perustuvaa urheilutoimintaa sekä A-maajoukkuetoimintaa silloin, kun sitä harjoitetaan ilman yleisön läsnäoloa. Käytännössä tämä tarkoittaa ammattiurheilun rajaamista huippu-urheiluun, kattaen palloilulajeissa kaksi ylintä sarja tasoa, aikuisten A-maajoukkuetoiminnan sekä kansallisen lajiliiton valintajärjestelmän kautta kansainvälisiin arvokilpailuihin valmistautuvat urheilijat.

 • Tilavuokria ei peritä seuroilta niiltä osin, kun tilojen käyttö estyy tai niiden käyttöä ei suositella näiden ohjeistusten perusteella.

Mikkelin seutukirjaston toimipisteet

Kirjastojen aineistoja voi saada sulun aikana vain ennakkoon varaamalla. Varaaminen tapahtuu verkkokirjastossa tai soittamalla kirjastojen palvelunumeroihin. Henkilökunta päästää sallitun määrän asiakkaita kerrallaan kirjastotilaan. Palautukset tehdään palautusluukkuihin. Omatoimiaika ei ole käytössä rajoitusten aikana. 

Kaupungin museot

Kaupungin museot on suljettu toistaiseksi.

Lukiot palaavat lähiopetukseen 12.4.

Lukiot ja Otavia palaavat lähiopetukseen 12.4.2021 alkaen kasvomaskeja käyttäen ja turvallisuusohjeita noudattaen.

Kansalaisopisto

Kansalaisopiston lähes kaikki kurssit ovat tauolla toistaiseksi. Poikkeuksen tekevät alle 12-vuotiaiden toiminta, johon ei osallistu aikuisia, 12–18-vuotiaitten yksilöopetus, etäopetus ja kielten nettikurssit.

Kansalaisopisto tiedottaa erikseen kurssikohtaisesta tilanteesta.

Kaupungin nuorisotilat

Kaupungin nuorisotilat on suljettu toistaiseksi.

Kaupungin tapahtumat

Kaupunki ei järjestä yleisötilaisuuksia sisällä eikä ulkona. Myös kielto kaupungin omistamien sisä- ja ulkotilojen käytöstä yleisötapahtumiin jatkuu.

Tämänhetkisessä tautitilanteessa kaupunki suosittelee vahvasti, että kaikki kaupunkilaiset pidättäytyisivät mahdollisuuksien mukaan kaikista yksityistilaisuuksista. Jos yksityistilaisuudelle on pakottava syy, tulee osallistujamäärä rajata kuuteen henkilöön, osallistujat käyttävät maskeja koko tilaisuuden ajan, tilaisuudessa huomioidaan turvavälit ja ruoka- tai juomatarjoilua ei järjestetä.

Kaupungin asiointipisteet

Kaupungin asiointipisteet palvelevat tavalliseen tapaan. Kaupunki suosittelee käyttämään kasvomaskia asiointipisteissä. Yhdessä kaupungin tilassa voi olla yhtä aikaa paikalla maksimissaan kuusi henkilöä. 

Kaupungin kirjaamo

Kaupungintalolla sijaitsevassa kirjaamossa paikan päällä asiointia pyydetään välttämään tilanteissa, joissa asiointi voidaan hoitaa sähköisesti tai puhelimitse. Asiakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti postitse tai sähköisesti, ja mikäli tämä ei ole mahdollista, pyydetään asiakkaita olemaan yhteydessä kirjaamoon järjestelyjen sopimiseksi. Paikan päällä kirjaamossa suositellaan käytettäväksi kasvomaskia.

Virastotalon Lounashuone

Kaupungin virastotalolla sijaitseva Lounashuone on suljettu 2.5.2021 saakka.

Kaupungin henkilöstön etätyösuositus

Kaupungin vahva etätyösuositus (viisi päivää viikossa) jatkuu 2.5.2021 asti niissä tehtävissä, joissa etätyö on mahdollista.

Maskisuositus kaupunkilaisille kaikissa kohtaamisissa

Mikkelin kaupunki suosittelee kaikkien yli 12-vuotiaiden käyttämään kirurgista kasvomaskia kaikissa kohtaamisissa kodin ulkopuolella sekä joukkoliikenteessä. Maskien lisäksi kaupunki muistuttaa käyttämään kahden metrin turvavälejä ja huolehtimaan käsihygieniasta.

Kaupungin työntekijöiden tulee käyttää kasvomaskeja kaikissa niissä työtehtävissä, joissa samassa tilassa on enemmän kuin yksi henkilö. Tämä koskee myös koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilöstöä.

Kaupungin tiloihin vain kuusi henkilöä kerralla

Yhdessä kaupungin tilassa voi olla yhtä aikaa paikalla maksimissaan kuusi henkilöä. Tämä koskee kaikkia kaupungin tiloja pois lukien koulut ja päiväkodit.

Päivitetty 9.4.2021