Mikkeliläisiltä kysellään näkemyksiä eteläisestä aluekoulusta – Vastausaikaa 31.10. saakka

22.09.2020

Artikkelin kuva

Eteläisen aluekoulun hankintamenettely on käynnistynyt ja alustavien tarjouspyyntöasiakirjojen laadinta on käynnissä.

Varsinaisen suunnitteluratkaisun ohjaamiseksi toiminnallisten ja teknisten vaatimusten määrittely on tässä vaiheessa oleellista. Määrittelytyötä tehdään eri käyttäjäryhmien muodostamissa työpajoissa, joihin osallistuu useita kymmeniä asiantuntijoita.

Myös asukkaat voivat osallistua ja antaa oman näkemyksensä ja panoksensa hankkeen vaatimusten määrittelyyn. Kerro mielipiteesi vastaamalla käynnissä olevaan asukaskyselyyn:

Linkki eteläisen aluekoulun rakentamisen asukaskyselyyn

Asukkaiden näkemysten myötä tuleva koulurakennus toivottavasti palvelee varsinaisen koulutoiminnan lisäksi mahdollisimman laajoja käyttäjäryhmiä. Kysely lähetetään Wilman kautta myös oppilaille ja heidän vanhemmilleen.

Lue lisää eteläisestä aluekoulusta (klikkaa linkkiä).