Asioi verkossa

Yksityistieavustukset

Mikkelin kaupunki avustaa järjestäytyneiden yksityisteiden kunnossapitoa ja perusparannuksia. Kunnossapitoavustukset ovat kilometriperusteisia ja perusparannusavustusten osuus on noin puolet hankkeen kuluista. Perusparannusavustusta myönnetään yksityistien pysyvää asutusta palveleville tien osille. Teiden avustaminen edesauttaa muiden kuin yleisten teiden liikennöitävässä kunnossa pysymistä.

Mikkelin alueella avustusten piirissä on yhteensä yli 800 tiekuntaa. Yksityisteiden hoidosta vastaa tiekunta, joka myös päättää tien tasosta. Yksityisen tien osakkaat vastaavat tien pitämisestä aiheutuvista kuluista.

Mikäli tiekunta on saanut avustuksia kaupungilta, se ei voi kieltää muiden kuin tieosakkaiden liikennöintiä tiellään. Sellaiset yksityistiet, jotka eivät saa kaupungilta avustusta, voivat kieltää ulkopuolisen liikenteen liikennemerkein tai puomilla. Liikennemerkin ja puomin luvan myöntää yhdyskuntatekniikan valvoja.

Toimintaohjeet

Kunnossapitoavustukset haetaan vuosittain. Sähköinen haku on alkuvuodesta.. Edellisenä vuonna avustusta saaneille lähetetään ohjeet, jotka sisältävät valmiiksi esitäytetyn hakemuksen.

Parantamisavustusta voit hakea milloin tahansa. Hae avustusta vapaamuotoisella kirjeellä. Liitä mukaan kopio tiekunnan päätöksestä ja hyväksytystä kustannusarviosta.

Liikennemerkkien ja puomien luvat myöntää viranomainen, joka neuvoo myös rakennelmien ja rakennusten sijoittamiseen yksityistien läheisyyteen.

Hakuaika 26.2.-21.4.2024.

Tulostettava lomake yksityistieavustuksen hakua varten

Luettelo Mikkelin alueen yksityisteiden käyttöoikeusyksiköistä

YHTEYSTIEDOT


Yksityistieasiat hoidetaan kaupungin virastotalolla, Maaherrankatu 9-11.

Matti Kaira
Yhdyskuntatekniikan valvoja
040 129 5024
 
 
Neuvoa yksityisasioihin
Suomen tieyhdistyksen neuvontapuhelin 020 034 520 (maksullinen)