YT-neuvottelut päättyivät – 4,6 miljoonan euron tavoite saavutettiin ilman lomautuksia

Mikkelin kaupungin YT-neuvottelut päättyivät maanantaina 16.12.2019. Kaupunginhallituksen 14.10.2019 tekemän päätöksen mukaan YT-neuvottelujen tavoitteena oli etsiä 4,6 miljoonan edestä henkilöstösäästöjä. YT-neuvottelujen pohjana on ollut vuoden 2019 aikana valmisteltu tavoiteorganisaatio ja siihen sisältyvät henkilöstövähennykset. YT-neuvotteluissa etsittiin myös tavoiteorganisaation päälle tehtäviä lisäsäästöjä henkilöstöstä sekä muusta toiminnasta.

Neuvottelujen tavoite 4,6 miljoonaa euroa saavutettiin. Neuvotteluissa käsiteltiin toimenpiteitä, jotka koskevat vuosia 2019–2021. Tämä tarkoittaa sitä, että neuvotteluissa ei ole huomioitu aluekoulujen mukanaan tuomaa isoa kouluverkkouudistusta.

Työnantaja ja henkilöstöjärjestöt eivät saavuttaneet kaikilta osin yksimielisyyttä. Eriävät mielipiteet kirjattiin pöytäkirjaan. Henkilöstöjärjestöt eivät hyväksyneet esimerkiksi henkilöstöön kohdistuvia etujen heikennyksiä eikä mahdollisia irtisanomisia.

Henkilöstövähennykset ensisijaisesti eläköitymisten kautta

Neuvottelujen henkilöstövähennykset ovat yhteensä 92 henkilöä, joka tarkoittaa 84 henkilötyövuoden säästöä. Euroissa tämä tarkoittaa 3,9 miljoonan euron henkilöstökulujen vähennystä. 

Henkilöstövähennys syntyy eläköitymisten, liikkeenluovutuksien ja mahdollisten irtisanomisten kautta. Tavoiteorganisaatio saavutetaan pääsääntöisesti eläköitymisten kautta.  Irtisanomisuhan alla on alle 10 henkilöä. Näille henkilöille tarjotaan ensisijaisesti muuta työtä kaupunkiorganisaatiossa. Mahdolliset irtisanomiset toteutetaan ensisijaisesti vuoden 2020 aikana. Henkilöstövähennykset koskevat kaikkia palvelualueita. Liikkeenluovutukset liittyvät jäähallin uudelleenorganisointiin, pelastuslaitoksen ja Essoten väliseen työnjakoon, maakuntarajojen muutokseen sekä kyytineuvon uudelleenjärjestelyyn.

Henkilöstöetuuksia, nuorten kesätyötä ja opetuksen viikkotunteja leikataan

Muut YT-neuvotteluissa löydetyt säästöt koskevat muun muassa henkilöstöetuuksia, nuorten kesätyön supistamista sekä vapaaehtoisia palkattomia vapaita säästösyistä. 

Perusopetuksessa tehdään kahden viikkotunnin vähennys, jolla on arvioitu säästettävän 100 000 euroa. Aluejohtokuntien uudelleenorganisointi vähentää kustannuksia 25 000 euroa.

Neuvottelutulos ei sisällä lomautuksia, koska säästötavoite saavutettiin ensisijaisesti haettavien pysyvien säästöjen kautta. 

Neuvottelutuloksesta käytäntöön

Neuvottelutulos viedään kaupunginhallituksen jatkokäsittelyyn tammikuussa 2020. Valtuusto hyväksynee talousarviota pienentävän lisätalousarvion sekä palvelualueiden organisaatiomuutokset toukokuussa 2020.