Mikkelin kaupungin talous heikentyi – Konsernin rooli korostuu

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupungin taloudellinen tulos heikentyi 4,8 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ollen 18,1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tuloksen heikentymiseen vaikuttivat pääosin sosiaali- ja terveyspalvelujen laskutusosuuden kasvu 13,4 miljoonalla eurolla (7 %) ja verotulojen odotettua heikompi kasvu osin verokorttiuudistuksesta ja tulorekisteriongelmista johtuen.

Kaupunki on jatkanut taloutensa tasapainottamista kaupunkirakenneselvityksen ja palvelusuunnitelman lisäksi yhteistoimintaneuvotteluilla. Taseessa on nyt kertyneitä alijäämiä 42,2 miljoonaa euroa.

Konsernin rooli kuntataloudessa korostuu. Kaupunkistrategian toteutumista on vuoden 2019 aikana edistetty koko kaupunkikonsernin kattavana yhteistyönä sekä hyvän elämän, kestävän kasvun ja elinvoimaohjelman toteutuksen että kehittämisalustojen kautta. Konsernin rooli ja merkitys kuntien toiminnassa ja taloudessa on korostunut. Kaupunkikonsernin yhteistyötä on edelleen tiivistetty strategisten toimenpiteiden toteutuksessa sekä kehittämisalustojen yhteisillä toimenpiteillä. Konsernirakenteen uudistamista, tiivistämismahdollisuuksia ja yhteisiä palveluita koskeva ulkopuolinen selvitys on käynnistynyt vuoden 2019 lopulla.

Johtamisen kehittämisestä tunnustuksia

Mikkelin kaupungin johtamisen kehittäminen on saanut tunnustusta Kunteko-ohjelmassa. Oman työn sankarit -sarjassa, jossa palkittiin kymmenen innokkaasti ja esimerkillisesti omaa ja työyhteisönsä työtä kehittävää työntekijää, palkittiin Mikkelin elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja. Mikkelin kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelut palkittiin sisäisen toiminnan laadun seurannastaan. Henkilöstön työhyvinvoinnin kokonaisvaltaista kehittämistyötä jatkettiin koko henkilöstön osalta vuonna 2019.

Työ strategisten kehittämisalustojen osalta etenee. Metsäsairilan alueelle sijoittuva EcoSairila Business Park Oy on valmisteltu päätöksentekoon ja työtä uusien yritysten sijoittumiseksi alueelle tehdään jatkuvasti. Mikkelin Vesiliikelaitoksen jätevesipuhdistamon urakka on edennyt ja valmistuu vuonna 2021. Puhdistamon käyttöönotto mahdollistaa alueella laajemmin vedenpuhdistusprosessien tutkimus- ja kehittämistoiminnan ja edistää biotalouden liiketoimintojen ja palveluiden syntymistä.

Memory Campuksen osalta keskeinen varastokirjaston siirto ei edennyt vuonna 2019 toivotulla tavalla ja poliittinen päätös asiasta puuttuu. Työtä siirtopäätöksen aikaansaamiseksi tehdään monella eri rintamalla. Kalevankankaan liiketoimintaa, tuotteita ja palveluita on kehitetty alueen eri toimijoiden yhteistyönä. Kalevankankaan kehittämisalustalle on saatu hyvin ulkopuolista TKI-rahoitusta ja tutkimuksen osalta välttämättömät verkostot ovat nyt olemassa. Kahden vuoden aikana alueelle on syntynyt 25 uutta työpaikkaa. Uusia kehittämisalustoja ja -avauksia pohdittaessa vuoden 2019 aikana keskusteluihin nousi uutena teemana ruoka.

Matkailun osalta asioita on viety elinvoimaohjelmassa määriteltyjen tavoitteiden suuntaan ja asiat etenevät suunnitellusti. Anttolan ja Ristiinan kehittämissuunnitelman pohjalta on valmisteltu hanke kevään 2020 hankehakuun. Kaupunkikeskustaan liittyvän Central Park- kokonaisuuden markkinointimateriaalit ovat valmiina. Satamalahden vetovoimakohdeselvitys valmistui loppuvuodesta 2019. Kaupunkikeskustan osalta edelleen haasteeksi tunnistettiin keskustaan sijoittuvien tapahtumien ja vetovoimakohteiden vähyys.

Mikkelin teollisuusyrityksissä on ollut hyviä kasvunäkymiä ennen koronavirusepidemiaa. Haavanhoitotuotteita valmistavan Mölnlycken vuoteen 2027 jatkuva kasvuohjelma on luonut Mikkeliin teollisuustuotannon työpaikkoja. Kiinteistökehitys Naistinki on tilarakentamisella edistänyt Mölnlycken tuotannon kasvua Mikkelissä. Mölnlycke on kasvanut kaupungin toiseksi suurimmaksi teolliseksi työnantajaksi UPM:n Pelloksen vaneritehtaiden jälkeen.

Keskisuurista yrityksistä muun muassa teollisuudelle palveluja tuottava Harri Haavikko Oy laajentaa toimintaansa. Lisäksi Biltema Oy on tehnyt sijoittumispäätöksen Visulahden alueelle ja usko alueen vetovoimaan sekä kiinnostus alueelle sijoittumiseen on lisääntynyt merkittävästi. Keskustan alueella rakentaminen on päässyt näkyvästi vauhtiin vanhan siilotontin alueella. Työllisyydenhoidon osalta Mikkelin kaupunki on yhdessä seudun kuntien kanssa hakenut työllisyyden kuntakokeiluun.

Taloudelliset haasteet kasvun taittuessa

Kaupungin taloudellinen tulos heikentyi 4,8 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ollen 18,1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tuloksen heikentymiseen vaikuttivat pääosin sosiaali- ja terveyspalvelujen laskutusosuuden kasvu 13,4 miljoonalla eurolla (7 %) ja verotulojen odotettua heikompi kasvu osin verokorttiuudistuksesta ja tulorekisteriongelmista johtuen. Etelä-Savon kuntien tulojen kasvu ei riitä nykyisellä tasolla sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuskasvun rahoitukseen. Tulojen kasvua uhkaavat lisäksi arviot taantuman alkamisesta.

Taseessa on nyt kertyneitä alijäämiä 42,2 miljoonaa euroa, minkävuoksi tarve konsernin tiivistämiselle ja taseomaisuuden järjestelyille kasvaa. Tulojen lisäämistä veroja korottamalla tultaneen tarvitsemaan myös vuonna 2021.

Ely-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan työttömien määrä laski vuonna 2019 Etelä-Savossa vuoden takaisesta suhteellisesti eniten koko maassa, kun maakunnassa työttömänä oli vuodenvaihteessa 10,6 % työvoimasta (10,9 % vuonna 2018). Mikkelissä työttömien työnhakijoiden
osuus työvoimasta oli joulukuun 2019 lopussa 10,1 % (10,4 % vuonna 2018). Koko maan vastaava luku oli 9,8 % (9,7 % vuonna 2018).

Syntyvyyden alhainen taso on haaste tulevaisuudelle valtakunnallisesti. Mikkelissä väkiluku väheni voimakkaasti toista vuotta peräkkäin. Vuoden 2019 lopussa Mikkelissä oli Tilastokeskuksen ennakkolukujen mukaan 53 152 asukasta, joka on 666 asukasta vuoden 2018 lopullista väkilukua vähemmän.

Mikkelin kaupunginhallitus käsitteli kaupungin tilinpäätöstä 30.3.2020.