Liikenneympyrät aiheuttavat ajoittain epäselvyyksiä

Liikenneturva on selvittänyt suomalaisten tietämystä liikennesäännöistä. Ajaminen liikenneympyrässä eli kiertoliittymässä aiheuttaa suomalaisille edelleen epäselvyyksiä.

Liikenneturvan kyselyssä lähes viidesosa vastaajista oli virheellisesti sitä mieltä, ettei ympyrästä poistuvan tule väistää tietä ylittävää pyöräilijää. Joka seitsemäs uskoi, ettei liikenneympyrästä poistuvan tule väistää tietä ylittävää jalankulkijaa.

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen muistuttaa liikennesäännöistä.

– Liikenneympyrässä ajamista koskevat säännöt ovat varsin yksinkertaiset, kun ne kerran itselleen sisäistää. Liikenneympyrään saapuvan ja sieltä poistuvan autoilijan on väistettävä tietä ylittäviä jalankulkijoita, pyöräilijöitä ja mopoilijoita. Liikenneympyrään ajaessa väistämisvelvollisuudesta kertoo kärkikolmio tai jossain tilanteissa stop-merkki. Ympyrästä poistuvan velvollisuus väistää niin jalankulkijoita, pyöräilijöitä kuin mopoilijoita on kirjattu lakiin. Jalankulkijaa koskien pitäisi myös suojatieraitojen ja -merkin soittaa kelloja jokaisen kuljettajan päässä.

Suuntamerkin käyttö kuuluu myös liikenneympyräajoon. Liikenneturvan kyselyyn vastanneista yhdeksän kymmenestä tiesi oikein, että vilkkua käytetään liikenneympyrästä poistuttaessa.

Mikkeliin rakennetaan parhaillaan suurta liikenneympyrää Otavankadun ja Jyväskyläntien risteykseen. Ympyrä korvaa risteyksen liikennevalo-ohjauksen.