Mikkelin kaupunginvaltuuston päätökset 24.8.2020

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupunginvaltuusto kokousti kesätauon jälkeen 24. elokuuta. Kokous järjestettiin osittain etänä.

Linkki kokouksen esityslistaan.

§ 57 Mikkelin kaupungin konserniohjeen päivittäminen

Kaupunginvaltuusto päätti, että konserniyhtiöiden tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten valintaa koskeva ohjeistus poistetaan konserniohjeesta.

§ 58 EcoSairilan alueen tonttien hinnoittelu

Kaupunginvaltuusto päätti EcoSairilan kiertotalouden kaava-alueella noudatettavaksi uudeksi tonttien hinnoitteluksi 5 euroa/m², jota samanlaisena noudatetaan kaava-alueen kaikkien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueiden kohdalla.

Lisäksi kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan päättämään mahdollisista poikkeamista tähän hinnoitteluun.

§ 59 Rantaosayleiskaavan muutos Korpijärvi ym. / tila Lahtela 491-417-23-1

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tilan Lahtela 491-417-23-1 rantaosayleiskaavan muutoksen.

§ 60 Lisämäärärahaesitys, Urpolan koulun purku

Keskustelun aikana valtuutettu Raimo Heinänen (ps.) esitti valtuutettu Jussi Marttisen (ps.) kannattamana, että asia palautetaan uuteen valmisteluun. Äänestettiin. Asian lähettäminen uudelleen valmisteluun hävisi 47–2. Uudelleen valmistelua äänestivät Raimo Heinänen ja Jussi Marttinen. Tyhjää äänestivät Jukka Pöyry (kd.) ja Jaakko Väänänen (kesk.). Äänestyksen jälkeen asian käsittelyä jatkettiin.

Keskustelun aikana Jukka Pöyry (kd.) esitti,​ ettei lisämäärärahaa myönnetä vaan pyydetään ensin THL:n ja Työterveyslaitoksen lausunnot rakennusten soveltumisesta koulukäyttöön ja sen jälkeen tarkastellaan kouluhanketta uudelleen,​ että löytyisikö edullisempi ratkaisu ja siten vältyttäisiin kriisikunnaksi joutuminen. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi. Jukka Pöyry jätti eriävän mielipiteen.

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle 200 000 euron lisämäärärahan käyttötalouteen Urpolan koulun purkuun vuodelle 2020. Purkamisen kokonaiskustannusarvio on 400 000 euroa. Loppuosuus 200 000 euroa kohdistuu vuodelle 2021 ja hyväksytään talousarviokäsittelyn yhteydessä.

§ 61 Lisämäärärahaesitys Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden ostoon

Keskustelun aikana valtuutettu Soile Kuitunen (sd.) esitti Satu Taavitsaisen (sd.) ja Raine Lehkosen (sd.) kannattamana, ettei määrärahaa myönnetä. Äänestettiin. Pohjaesitys voitti äänin 38–10. Muutosesitystä kannattivat Jatta Juhola (sd.), Raine Lehkonen (sd.), Petri Tikkanen (sd.), Jaana Vartiainen (sd.), Jenni Tissari (sd.), Satu Taavitsainen (sd.), Ulla Leskinen (sd.), Soile Kuitunen (sd.), Hannu Tullinen (sd.) ja Marita Hokkanen (sd.). Tyhjää äänestivät Jaakko Väänänen (kesk.), Outi Kauria (kesk.) ja Jarno Strengell (sd.). Soile Kuitunen ja Satu Taavitsainen jättivät eriävät mielipiteet.

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden ostoon 200 000 euron lisämäärärahan.

§ 62 Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n konsernilaina

Kaupunginvaltuusto myöntää 3 000 000 euron konsernilainan Kiinteistökehitys Naistinki Oy:lle.

Lisäksi kaupunginvaltuusto valtuuttaa talouspalvelut valmistelemaan konsernilainaan liittyvät sopimukset yhdessä Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n kanssa kaupunginhallituksen antaman lainatarjouksen mukaisin ehdoin.

§ 63 Vuoden 2020 konsernilainojen myöntäminen

Kaupunginvaltuusto antaa kaupunginhallitukselle oikeuden myöntää konserniyhtiöille ja kaupungin liikelaitoksille konsernilainoja seitsemän miljoonaa euroa aiemmin myönnettyjen lainojen lisäksi vuonna 2020.

§ 64–66 (valtuustoaloitteet) 

Merkittiin tiedoksi ja todettiin loppuunkäsitellyiksi.

Joustavuutta koulukyyteihin -asiassa valtuutettu Jaakko Väänänen (kesk.) esitti asian palauttamista uuteen valmisteluun. Kukaan ei kannattanut esitystä, joten se raukesi. Lisäksi valtuutettu Jarno Strengell (sd.) teki toimenpidealoitteen. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi. 

Uskonnonvapauden vahvistaminen kouluissa ja päiväkodeissa -asiassa valtuutettu Veli Liikanen (vihr.) esitti toimenpidealoitteena Kerttu Hakalan (vihr.) kannattamana, että valtuusto edellyttää, että vastauksessa mainitut varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen uskonnollisiin tilaisuuksiin liittyvät ohjeistukset sekä elämänkatsomustiedon opetuksen järjestelyt tuodaan läpinäkyvästi esille huoltajille kunkin lukuvuoden alussa ja kaupungin verkkosivuilla. Asiaa ei hyväksytty yksimielisesti. Äänestettiin. Toimenpidealoite hävisi äänin 36 – 14. Liikasen aloitetta kannattivat Veli Liikanen (vihr.), Nina Jussi-Pekka (vihr.), Mikko Siitonen (vihr.), Kerttu Hakala (vihr.), Ulla Leskinen (sd.), Jatta Juhola (sd.), Elina Hölttä (kok.) Minna Pöntinen (vihr.), Heli Kauppinen (vihr.), Jaana Vartiainen (sd.), Laura Hämäläinen (kesk.), Jenni Tissari (sd.), Satu Taavitsainen (sd.) ja Raine Lehkonen (sd.)