Tiedote Ristiinan päiväkodin sisäilmasta

Ristiinan päiväkodin sisäilmatyöryhmä kokoontui 21.1.2020.

Päiväkodilla on suoritettu mineraalivillakuitumittauksia sisäilmasta kahden viikon kertymäajan perusteella. Yhden näytteen kuitupitoisuus ylitti toimenpide-/ohjearvorajan ja yhden näytteen kuitupitoisuus asettuu toimenpiderajalle. Muissa näytteissä kuitupitoisuus oli alle toimenpiderajan. Tilassa, missä kuitupitoisuus ylitti toimenpiderajan, tehtiin tutkimusaikana LVI-asennustöitä. Tällä on ollut vaikutusta mittaustulokseen.

Ristiinan päiväkodilla suoritettiin sisäilmaolosuhteiden seurantaa tammikuussa 2020. Mittausten perusteella kiinteistön lämpötiloissa, huoneilman suhteellisessa kosteudessa ja hiilidioksidipitoisuudessa ei ollut huomautettava. Mittausjakson aikana havaittiin kuitenkin, että toisen ilmainvaihtokoneen tuloilmakammion painesäätö oli viallinen. Tämä aiheutti painesuhteiden heittelyä osassa päiväkodin tiloja. Tämä vika on nyt korjattu.

Päiväkodin 1. kerroksessa tehdään vielä helmi-maaliskuun aikana tietyissä tiloissa rakenteiden tiiveyden mittauksia.

Seuraavan kerran sisäilmatyöryhmä kokoontuu maaliskuun lopulla.

Lisätietoa sisäilmasta
Hengitysliitto / sisäilma
THL / sisäilma
Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas
Mikkelin kaupungin sisäilmatoimintamalli