Eteläisen aluekoulun konseptisuunnitelma on valmistunut

Mikkeliin suunnitellaan uutta aluekoulua, johon sijoittuvat Urheilupuiston, Urpolan, Moision ja Olkkolan koulujen toiminnot. Urpolaan sijoittuvan eteläisen aluekoulun oppilasmääräksi on arvioitu 850 oppilasta. Uuden koulun rakentaminen alkaa syksyllä 2021 ja koulu on valmis elokuussa 2023.

Mikkelin kaupunginvaltuuston linjauksen mukaan eteläinen aluekoulu suunnitellaan ja toteutetaan hybridirakenteisena – puun ja betonin parhaita ominaisuuksia hyödyntäen, kuitenkin niin että koulusta tulee puukoulu.

Mikkelin kaupunki, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja Studio Puisto Arkkitehdit Oy ovat laatineet konseptisuunnitelman, jossa esitellään teknisiä ja visuaalisia ratkaisuja aluekoulun puun ja betonin hybridirakenteiksi. Konseptisuunnitelmaa käytetään eteläisen aluekoulun hankintaprosessin tukena.

Puurakentamisella viihtyisä ja turvallinen oppimisympäristö

Uuden aluekoulun suunnittelun ja toteutuksen tavoitteena on turvalliset ja viihtyisät oppimisympäristöt, joissa puuta hyödynnetään laajasti.

– Konseptisuunnitelmalla haluttiin tutkia erilaisia mahdollisuuksia puukoulun toteuttamiseksi hybridirakenteisena, kuitenkin niin että koulu identifioituu selkeästi puukouluna, kertoo Mikkelin kaupungin projektipäällikkö Juha Härkönen.

Konseptisuunnittelussa tilan käyttöön ja eri toimintojen sijoittumiseen liittyvä suunnittelu jätettiin taka-alalle ja keskityttiin erityisesti eri materiaalien soveltamiseen.

Suunnitelmassa puuta ja betonia käytetään niille ominaisissa paikoissa ja rehellisesti, niin että rakenteet ja pinnat saavat näkyä sellaisinaan. Betonipintoja ei peitellä ja puiset rakenteet jätetään tarkoituksellisesti esille. Betonia käytetään siellä mihin se rakennus- ja paloteknisesti parhaiten soveltuu, eli märkätilojen, väestönsuojan, porrashuoneiden ja teknisten tilojen yhteyteen. Rakenne kevenee ylöspäin mentäessä. Betonia on enemmän pohjakerroksessa ja puun määrä vastaavasti kasvaa ylemmissä kerroksissa.

Puukoulusta imagohyötyä Mikkelille

Teknisten yksityiskohtien lisäksi konseptisuunnitelmassa haettiin rakennuksen puukoulustatusta korostavia ratkaisuja. Valtatie 5:n varteen sijoittuva puukoulu on näkyvä maamerkki, jolla on suuri imagomerkitys Mikkelin kaupungille ja Suomen metsäisimmälle maakunnalle.

Kolmiulotteinen ulkoverhous antaa rakennukselle omanlaisensa ulkoisen ilmeen, joka korostuu suurissa puupinnoissa moottoritien ja asuinalueen suuntaan. Ulkoverhousratkaisu korostaa rakennuksen puukoulustatusta luontevalla ja uudella tavalla, jota voi varioida ja kehittää rakennuksen eri osia korostavana elementtinä.

Suunnitelmassa esitelty pilarimetsä on puukoulun sisä- ja ulkotiloissa näkyvä piirre, joka korostaa puun käyttöä ja on yksi mahdollisuus kehittää puurakenteiden roolia koulun sisätiloissa. Aulatilan puupilaristo jatkuu koulun ulkokatokseen ja sitoo rakennuksen ympäröivään luontoon.

– Pilarimetsä on yksi mahdollisuus kehittää Mikkelin puukoululle omaleimaista puurakennetta ja -arkkitehtuuria, korostaa projektipäällikkö Matti Kilpiäinen Xamkista.

Konseptisuunnitteluun osallistui Mikkelin kaupungin talonrakennus- ja opetuspalveluiden henkilöstöä sekä asiantuntijoita Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta, Metsäkeskuksesta, Miksei Oy:stä sekä Etelä-Savon palo- ja pelastuslaitoksesta.

Konseptisuunnitelman laatimista ovat rahoittaneet ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelma, Mikkelin kaupunki ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Kuva: Pilarimetsä on yksi mahdollisuus luoda Mikkelin puukoululle omaleimaista puurakennetta ja -arkkitehtuuria (Studio Puisto Arkkitehdit Oy).