Urpolan koulun sisäilmatyöryhmän toiminta on loppunut

Mikkelin kaupungin logo.

Urpolan koulun sisäilmatyöryhmä kokoontui 27.10.2020. Kokouksen aiheena oli lakkauttaa sisäilmatyöryhmän toiminta.

Urpolan koulu muutti syyslukukauden 2020 alussa väistötiloihin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kampusalueelle. Koulu toimii kampusalueella N-rakennuksessa sekä siirtokelpoissa tilaelementeissä.

Väistötiloissa ei ole enää esiintynyt kuin yksittäisillä henkilöillä sisäilmaoireiluja, joten sisäilmatyöryhmän toiminta lopetettiin.

Urpolan koululla havaittiin alun perin sisäilmaongelma keväällä 2017. Tutkimuksissa paljastui, että merkittävimmät yksittäiset sisäilmaa heikentävät tekijät olivat viitteet mikrobivaurioista välipohjarakenteen reuna-alueilla, rakenteissa havaitut mineraalivillakuitulähteet, rakenteiden ilmavuodot sekä kellarikerroksen paikoittaiset aistinvaraiset havainnot käytävän muovimaton vaurioitumisesta.

Mikkelissä on suunnitteilla uusi eteläinen aluekoulu. Eteläisen aluekoulun rakentamiseen on päädytty kaupunkirakenneselvityksessä, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.6.2018. Päätöksen mukaisesti Urpolan, Urheilupuiston, Moision ja Olkkolan koulut korvataan uudella eteläisellä aluekoululla, joka rakennetaan Urpolan koulun tontille. Eteläisen aluekoulun hankintamenettely on käynnistynyt ja alustavien tarjouspyyntöasiakirjojen laadinta on käynnissä.

Eteläisen aluekoulun on tarkoitus valmistua syksyllä 2023. Urpolan koulun toiminta jatkuu kampusalueella siihen saakka, kunnes eteläinen aluekoulu on valmis.