Karikon risteysalueen uudistuminen etenee – Kaksikaistainen liikenneympyrä sujuvoittaa liikennettä

Liikenneympyrä.

Valtatien 13, Vanhan Otavantien ja Otavankadun risteykseen on valmistumassa kaksikaistainen liikenneympyrä, Johtokadun liittymään liikennevalo-ohjaus sekä jalankulku- ja pyöräliikenteelle valtatien alittava kevyen liikenteen alikulku.

Liikenneympyrän etuna on edullisuus eritasoliittymään verrattuna sekä hyvä välityskyky ja liikenneturvallisuus. Karikon risteyksen liikennevalo-ohjaus päätettiin korvata liikenneympyrällä, koska risteyksen kapasiteetti on ollut ruuhkatilanteissa riittämätön. Myös Johtokadun liittymän liikenneturvallisuus ja välityskyky paranevat liikennevalo-ohjauksen myötä. Johtokadun liittymästä on ruuhka-aikoina ollut hankala liittyä liikennevirtaan, liikenneturvallisuus etenkin pyöräilijöiden osalta on ollut myös melko huono.

Koko urakka valmistuu toukokuun loppuun mennessä. Keväällä tehdään viimeistelytöitä kiertoliittymän keskiympyrässä sekä ajoratojen ja kevyen liikenteen väylän luiskissa. Viimeistelytöihin kuuluu maaston muotoiluja ja istutuksia, kevyen liikenteen väylän asfaltointi sekä Otavankadun kaukolämpölinjan siirto kevyen liikenteen väylän ja ajoradan välissä. Kevyen liikenteen sillan kiveykset tehdään myös keväällä.    

Kaksikaistaisessa liikenneympyrässä ajaminen on uutta Mikkelissä

Kaksikaistaisessa liikenneympyrässä noudatetaan samoja liikennesääntöjä kuin yksikaistaisessakin ympyrässä. Kaksikaistainen liikenneympyrä kuitenkin vaatii kuljettajalta hieman enemmän huomiota siinä, minkä kaistan ympyrään mentäessä valitsee. Saavuttaessa kaksikaistaiseen liikenneympyrään, valitaan reitille sopiva ajokaista jo ennen ympyrään tuloa. Kaksikaistaisella tulosuunnalla ajokaistat on osoitettu yläpuolisilla opasteilla ja tiemerkinnöillä. Lähestyvillä suunnilla on väistämisvelvollisuudesta kertova liikennemerkki (kärkikolmio), liikenneympyrään tuleva siis väistää aina ympyrässä ajavaa.

Liikenneympyrään saapuvien ajoneuvojen ei tarvitse näyttää suuntamerkkiä. Ympyrässä ei saa vaihtaa kaistaa. Liikenneympyrässä kaksikaistaisella osuudella sisemmältä kaistalta poistutaan vain Rantakylän suuntaa. Ympyrästä poistuttaessa ajoneuvo näyttää suuntamerkin oikealle. Suuntamerkin näyttämisellä annetaan tarpeellista tietoa omista kääntymisaikeista ympyrään saapuville ja sujuvoitetaan liikenteen toimivuutta.  

Vanhaa Otavantietä Rantakylän suunnasta Pitkäjärven suuntaan käännyttäessä risteyksessä on kääntyville, entiseen tapaan, niin sanottu vapaa oikea. Vapaalta oikealta valtatien liikennevirtaan liitytään suuntamerkkiä käyttäen ja valtatien liikennettä väistäen. Samoin Jyväskylän suunnasta Rantakylään käännyttäessä Vanhalla Otavantiellä on rinnakkain kaksi kaistaa, joista oikeanpuoleinen päättyy ennen rautatiesiltaa, päättyvä kaista on väistämisvelvollinen.

Katso videolta, miten liikenneympyrässä ajetaan.