Kaupungin viestinnän vuosi 2020

viestintätiimi selfie-pisteellä

kaupungin viestintäpäällikkö Heidi Hännisen mietteitä päättyneestä vuodesta

Kukaan ei varmasti olisi arvannut vuosi sitten, millaiseksi nyt päättynyt vuosi muodostui. Alkuvuodesta 2020 suunnittelimme suurella tohinalla Mikkelin kaupungin syntymäpäivän ohjelmaa. Ideointipalaverin tuloksena syntyi Synttärisaunat Mikkelin torille. Moniin riskitekijöihin kuten sääolosuhteisiin ja mahdollisiin järjestyshäiriöihin osasimme varautua tapahtumaa suunniteltaessa. Meillä ei kuitenkaan ollut pienintäkään aavistusta siitä, että synttäriviikonloppu oli viimeisiä hetkiä järjestää tapahtumia ennen pandemian rantautumista Suomeen.

Hyvin pian synttärisaunojen jälkeen mustia pilviä nousi Suomen ylle. Maaliskuun puolessa välissä Suomi siirtyi poikkeusoloihin. Etätyöstä tuli monille uusi normaali ja sähköiset viestintävälineet tulivat päivittäisiksi työvälineiksi. Viestintätiimin pääuutisaiheeksi nousi korona. Henkilöstölle viestitettiin häiriötilanteiden johtoryhmän päätöksistä sähköpostitse ja intran kautta. Siinä onnistuttiin varsin hyvin: henkilöstökyselyssä koronaviestintä sai kiitettävän arvosanan. Kaupunkilaisille häiriötilanteiden johtoryhmän päätöksistä tiedotettiin pääosin kaupungin nettisivujen, mediatiedotteiden ja sosiaalisen median kanavien kautta. Lisäksi jaoimme aktiivisesti sivuillamme Essoten tiedotteita koronatilanteesta. Keväällä päätöksiä tehtiin pääosin valtiotasolla. Syksyllä maa jakautui alueisiin ja paikalliset toimenpiteet ja niistä viestiminen nousivat erityiseen rooliin.

Häiriötilanteiden johtoryhmä on kokoontunut säännöllisesti maaliskuusta 2020 alkaen. Häiriötilanteiden johtoryhmään kuuluvat kaupungin johtoryhmän lisäksi kaupungin tietohallintopäällikkö, kaupunginlakimies, työsuojelupäällikkö, ruoka- ja puhtauspalveluiden palvelujohtaja, Mikkelin seudun terveysvalvonnan johtaja, Mikkelin vesilaitoksen johtaja ja Etelä-Savon Pelastuslaitoksen pelastusjohtaja. Häiriötilanteiden johtoryhmän päätöksien perusta on Essoten ja muiden viranomaisten ohjeistukset. Toiminnan tähänastiset noin kymmenen kuukautta ovat sisältäneet monenlaisia päätöksiä, joista tiedottamisesta on vastannut kaupungin viestintätiimi. Näin kaupungin viestintäpäällikön näkökulmasta erityisen haastavia viestittäviä kokonaisuuksia ovat olleet etäkouluun siirtymiset ja muut poikkeusoloihin liittyvät muutokset aikana keväällä sekä koronatartunnoista aiheutuneet toimenpiteet kaupungintalolla ja kaupungin virastotalolla loppusyksystä.

Vaikka korona väritti suurelta osin vuotta 2020, muutakin uutta vuosi toi. Saavutettavuusdirektiivi tuli voimaan syyskuussa. Saavutettavuudella tarkoitetaan digitaalista esteettömyyttä, joka saavutetaan niin selkeällä tekstirakenteella, kuvaavilla kuvateksteillä, riittävillä värikontrasteilla kuin monenlaisilla teknisillä ratkaisuilla kaupungin nettisivuilla ja muissa kaupungin tarjoamissa sähköisissä palveluissa. Vuoden 2020 aikana olemme kouluttautuneet ja hankkineet apuvälineitä, jotta voimme tarjota yhä saavutettavampaa sisältöä kaupunkilaisille tulevaisuudessa.

Markkinointi, erityisesti näin koronaikana, on taitolaji. Keväällä toimijoiden yhteistyönä käynnistimme I love Mikkeli -kampanjan, jonka keskiöön nousivat rakkaudentunnustukset Mikkelille. Reilu 70 henkilöä pisti itsensä peliin ja tunnusti rakkautensa tälle hienolle kaupungille. Kampanjan tavoitteena oli puhutella ensisijaisesti paikallisia asukkaita. Loppusyksystä kaupunki ja MikseiMikkeli laittoivat voimavaroja yhteen rakentaen digitaalisen markkinointikampanjan. Tässä kampanjan kohderyhmänä olivat suurissa kaupungeissa asuvat nuoret aikuiset ja pääteemana työpaikat ja työllistyminen, mutta myös turvallisuus ja elämänlaatu.

Vuosi oli viestinnällisesti monimuotoisuudessaan mielenkiintoinen ja opettava. Monet viime vuonna opitut käytänteet jäävät varmasti pysyviksi toimintatavoiksi, mutta uskallan silti toivoa nyt alkaneelle vuodelle enemmän tapahtumaviestintää ja sosiaalisia kontakteja, joka tarkoittanee vähemmän koronasta ja sulkutoimenpiteistä viestimistä.

Hyvää alkanutta vuotta 2021 kaikille!

Kuva: Pihla Liukkonen, kuvassa kaupungin viestintätiimi Synttärisaunojen selfie-pisteellä