Mikkelin kaupunginvaltuuston päätökset 25.1.2021

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupunginvaltuusto kokousti maanantaina 25.1.2021. Alla päätökset pykälittäin.

Linkki kokouksen esityslistaan

§ 3 Asemakaavan muutos 14. kaupunginosa (Lehmuskylä) / Pihlajatie 12

Hyväksyttiin.

§ 4 Asemakaavan muutos 7. kaupunginosa (Emolan) / Meijerinpuisto

Hyväksyttiin.

§ 5 Tilapäisen valiokunnan asettaminen (professuurirahoitus)

Tilapäiseen valiokuntaan nimettiin Marja Kauppi (kesk.), Marita Hokkanen (sd.), Jukka Rossi (kok.), Kerttu Hakala (vihr.), Jere Liikanen (ps.) ja Pertti Ruotsalainen (kd.).

§ 6 Jätevedenpuhdistamohankkeen projektijohtamisen sisäisen tarkastuksen raportointi

Merkittiin tiedoksi.

Keskustelun aikana valtuutettu Satu Taavitsainen (sd.) esitti valtuutettujen Pekka Pöyryn (kesk.), Raine Lehkosen (sd.) ja Raimo Heinäsen (ps.) kannattamana, että kaupunginvaltuusto edellyttää, että tarkastuslautakunta selvittää kaupunginvaltuustolle, millä taholla on vastuu asiasta. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus valmistelee kaupunginvaltuustolle selkeän yksityiskohtaisen esityksen, kuinka rakennushankkeissa kokonaiskustannusten määrästä ja talousseurannasta aiotaan antaa luottamushenkilöille johdonmukaista ja ennakoivaa sekä sisällöltään oikeaa tietoa. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko lisäys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

§ 7 Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon operointipalveluiden ja Blue Economy Mikkeli (BEM) -osaamiskeskuksen tuottaminen ulkoisen palvelutuottajan toimesta

Hyväksyttiin.

Vesiliikelaitoksen johtaja Reijo Turkki ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen selostivat asiaa kaupunginvaltuustolle.

§ 8 Tililuoton myöntäminen BioSairila Oy:lle

Hyväksyttiin.

§ 9 Valtuustoaloite: Koulumatkat turvalliseksi! Koulukuljetusopas on päivitettävä ja koulumatkojen turvallisuuteen kiinnitettävä erityistä huomiota myös haja-asutusalueella

Merkittiin tiedoksi.

Valtuustoaloitteet

– Minna Pöntinen (vihr.): Mielenterveyden ensiapukoulutus oppilaille ja opettajille
– Mali Soininen (kok.): Vuoden järjestö -palkinto
– Satu Taavitsainen (sd.): Tanssitilat Mikkelin eläkeläisjärjestöille, Orijärven rantatie 1 -tontin muuttaminen urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi