Mikkelin kaupunginvaltuuston päätökset 15.2.2021

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupunginvaltuusto kokousti maanantaina 15.2.

Kokouksen esityslista

§ 17 Eron myöntäminen Toni Maczulskijille kaupunginvaltuuston valtuutetun luottamustehtävästä

Hyväksyttiin.

§ 18 Eron myöntäminen Katariina Asikaiselle keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja varapuheenjohtajan tehtävästä sekä uuden jäsenen valitseminen ja varapuheenjohtajan nimeäminen

Hyväksyttiin. Tilalle valittiin Vesa Himanen.

§ 19 Eron myöntäminen Reijo Grönlundille keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Hyväksyttiin. Tilalle valittiin Antti Haapala.

§ 20 Eron myöntäminen Panu Jouhkimolle keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Hyväksyttiin. Tilalle valittiin Riitta Lappi.

§ 21 Eron myöntäminen Satu Soivaselle keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen

Hyväksyttiin. Tilalle valittiin Anna-Leea Korhonen.

§ 22 Eron myöntäminen Anne Bergmanille Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Hyväksyttiin.

§ 23 Konsernitilisopimuksen korkoperusteiden ja tililuottojen vahvistaminen

Hyväksyttiin.

§ 24 Launialan koulun muuttaminen varhaiskasvatuksen ja opetuksen yhteiskäyttörakennukseksi

Keskustelun aikana kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä (sd.) esitti Satu Taavitsaisen (sd.), Pekka Pöyryn (kesk.), Hannu Tullisen (sd.), Marita Hokkasen (sd.), Eero Ahon (kok.), Jarno Strengellin (sd.), Raine Lehkosen (sd.), Heli Kauppisen (vihr.), Liisa Ahosen (kd.), Jussi Marttisen (ps.), Petri Pekosen (kesk.), Jukka Pöyryn (kd.), Kirsi Olkkosen (kesk.), Tapani Korhosen (sd.) kannattamana asian palauttamista uuteen valmisteluun. Perustelu: Koko itäisen alueen varhaiskasvatuksen ja koulupolun tilaratkaisut ja aikataulu sekä rahoitus arvioidaan uudelleen valmistelussa.

Seppälän esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 25 Mikkelin kaupungin energiaomistusjärjestelyt

Kaupunki jatkaa Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden omistusjärjestelyjen selvittämistä. Jatkovalmistelun tuloksena syntyvä omistusjärjestelyesitys tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Tavoitteeksi asetetaan esityksen käsittely kaupunginvaltuustossa toukokuun loppuun mennessä.

§ 26 Valtuustoaloite varhaiskasvatuspalveluiden turvaamisesta

Merkittiin tiedoksi.

§ 27 Valtuustoaloite rantayleiskaavoituksen päivittämiseksi

Merkittiin tiedoksi.

§ 28 Valtuustoaloite kaupungin rakennusjärjestyksen päivittämisestä

Merkittiin tiedoksi.

§ 29 Valtuustoaloite yhteisöllisen asumisen lisäämiseksi Mikkelissä

Merkittiin tiedoksi.

Valtuustoaloitteet
Raimo Heinänen (ps.): Avoimuuden lisääminen sisäilmaongelmissa
Laura Hämäläinen (kesk.): Mikkeli laatii oman monipaikkaisuuden toimenpideohjelman.
Satu Taavitsainen (sd.): Maksuttoman joukkoliikenteen laajentaminen toisen asteen opiskelijoille.