Tiedote Ristiinan päiväkodin sisäilmasta

Mikkelin kaupungin logo.

Ristiinan päiväkodissa on koettu sisäilmahaittaan viittaavaa oireilua. Kiinteistöön on perustettu kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä vuonna 2019.

Rakennuksessa tehtiin joulukuussa 2020 sisäilmaselvitys, jonka pohjalta saatiin kokonaisvaltainen kuva sisäilmaan vaikuttavista tekijöistä. Selvitys kattoi ainoastaan rakennustekniikan, koska ilmanvaihdon toimivuudesta on tehty erillinen selvitys vuoden 2019 säätötöiden yhteydessä.

Sisäilmaselvityksen perusteella rakennuksessa on useita sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä, jotka tulee saattaa kuntoon, mikäli rakennuksessa aiotaan jatkaa toimintaa. Asia viedään kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi, jotta Ristiinan päiväkodin hankesuunnittelu voitaisiin käynnistää. Hankesuunnitelmassa tarkastellaan muun muassa vaihtoehdot korjaamiselle, uudisrakennukselle ja korvaaville tiloille.

Lisätietoa sisäilmasta
Hengitysliitto / sisäilma
THL / sisäilma
Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas
Mikkelin kaupungin sisäilmatoimintamalli