Mikkelin kasvihuonekaasupäästöt laskivat tavoitteiden mukaisesti

Maantieliikennettä.

Mikkelin kasvihuonekaasupäästöt laskivat vuonna 2019. Ennakkotiedon perusteella lasku jatkui myös seuraavana vuonna ja vuoteen 2020 asetetut tavoitteet täyttyivät. 

Juuri julkaistun CO2-raportin mukaan Mikkelin päästöt vuonna 2019 olivat yhteensä 276,0 kt CO2 -ekv ilman teollisuutta. Asukasta kohti laskettuna päästöt olivat  5,2 t CO2 -ekv vuonna 2019.  

Eniten päästöjä, 42 prosenttia, aiheutti tieliikenne. Kaukolämmön osuus päästöistä on 14 prosenttia, erillislämmityksen, sähkölämmityksen ja sähkönkulutuksen osuus yhteensä 26 prosenttia, maatalouden 11 prosenttia ja jätehuollon 7 prosenttia. Päästöt vaihtelevat jonkin verran vuosittain, muun muassa lämmitystarpeen vaihtelun takia. 

Koronapandemia vähensi viime vuonna ihmisten liikkumista, mikä näyttää vaikuttaneen myös päästöihin. Ennakkotietojen mukaan liikenteen päästöt vähenivät kuudella prosentilla. Jätehuoltoa lukuunottamatta päästöt ovat varsinkin pidemmällä aikavälillä vähentyneet. Asukasta kohti laskettuna Mikkelin päästöt ovat hieman koko maan keskiarvoa alhaisemmat.  

Raportin perusteella kehitys on ollut tavoitteiden mukaista. Mikkelin kaupungin ilmasto- ja energiastrategiassa vuosille 2010 – 20 päätavoitteeksi asetettiin, että kasvihuonekaasupäästöt vähenevät 30 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Ennakkolaskentatietojen mukaan pudotus on ollut 35 prosenttia. 

Mikkelin kaupunkistrategian kestävän kasvun ohjelma asetti kuluvalle valtuustokaudelle tavoitteeksi vähentää asukaskohtaisia päästöjä 5,5 tonnista 4,8 tonniin. Ennakkolaskelmissa vuoden 2020 päästöt olivat tasan tavoitteen mukaiset. 

Vuoden 2020 tavoitteisiin pääsyä auttoivat koronapandemiasta johtuva liikkumisen vähentyminen sekä etenkin alhainen lämmitystarve. Esimerkiksi kylmän vuoden 2010 lämmitystarpeella asukaskohtaiset päästöt olisivat olleet noin puoli tonnia enemmän. 

Tuore raportti, aikaisempien vuosien raportit sekä muutaman sivun selvitys ilmastotyön tilannekuvasta vuonna 2020 ovat ympäristöpalveluiden ilmastosivulla

Kuvassa CO2-päästöt henkeä kohti laskettuna Mikkelissä vuosina 2009 – 2019 (ja 2020 ennakko) ilman teollisuuden päästöjä.