Ennakkotieto: Mikkelin kaupungin vuoden 2020 tulos nousee reilusti ylijäämäiseksi

Mikkelin kaupungintalo.

Alustavien tilinpäätöstietojen mukaan Mikkelin kaupungin tulos vuodelta 2020 on noin 9,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Alkuperäinen talousarvio laadittiin 3 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Koronaepidemian vuoksi tilikausi on ollut poikkeuksellinen ja talouden ennustaminen erityisen haastavaa.

Mikkeli sai valtiolta koronaan liittyviä tukia 17,6 miljoonaa euroa. Tuet jakautuvat peruspalvelujen valtionosuuden korotuksiin (13 milj. e), yhteisöveron jako-osuuden korotukseen (3,5 milj. e) ja verotulojen maksun lykkäysmenettelyn kompensaatioon (1,1 milj. e, peritään takaisin v. 2021–2022 aikana).

Kaikkia koronan aiheuttamia kustannuksia ja tulonmenetyksiä on vaikeaa yksilöidä, sillä epidemian vaikutukset kaupungin toimintaan ovat olleet hyvin moninaisia ja välillisiä vaikutuksia on runsaasti. Merkittävimmät koronan aiheuttamat talouspoikkeamat ovat koronaan liittyvät sote-kulut sekä kunnallisverotulojen jääminen tavoitteesta. Essote arvioi koronan kokonaisvaikutuksen Mikkelin sote-kuntalaskutusosuuteen olevan noin 5,7 miljoonaa euroa Essoten korona-avustukset huomioiden, kun Essoten koko kuntalaskutuksen summa Mikkelille oli 210,6 miljoonaa euroa. Kunnallisverotulot alittavat alkuperäisen talousarvion lähes 4 miljoonalla eurolla pitkälti koronan työllisyysvaikutusten takia.

Kaupunki on toisaalta saanut koronan myötä myös säästöjä esimerkiksi henkilöstökuluissa, avustuksissa ja tarvikehankinnoissa. Kokonaisuutena koronan negatiivisen talousvaikutuksen suuruudeksi arvioidaan nettona noin 10,1 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa, että valtiolta saadut koronatuet ovat olleet noin 7,5 miljoonaa euroa arvioituja nettomenetyksiä suuremmat.

Koronan positiivisen talousvaikutuksen lisäksi kaupunki on saanut aikaan kustannussäästöjä. Merkittävimmät säästöt on saatu henkilöstökuluissa, joissa kokonaisalitus muutettuun talousarvioon nähden on 5,5 miljoonaa euroa. Tästä alituksesta noin 2,5 miljoonaa on koronasta aiheutuneita säästöjä, loput 3 miljoonaa kaupungin toiminnasta syntynyttä säästöä, joka muodostuu  mm. 12/2019 päättyneissä yt-neuvotteluissa päätetyistä ja vuoden 2020 aikana toimeenpannuista tehtäväjärjestelyistä, johtamisjärjestelmämuutoksista, täyttämättä olleista tehtävistä ja sijaismenettelyiden tarkentamisesta. Edellä mainitut järjestelyt sisältyvät kaupungin tasapainotusohjelmiin, ja säästöjen syntyminen osoittaa, että sopeutustoimenpiteitä on saatu toteutettua poikkeusoloista huolimatta.

Mikkelin kaupungille myönnettiin myös 2,3 miljoonaa euroa harkinnanvaraista valtionosuutta. Lisäksi kaupungille myönnettiin koronan johdosta erilaisia avustuksia, jotka on käytetty tilikauden aikana avustushakemusten mukaisiin käyttökohteisiin. Näin ollen avustusten nettovaikutus tilikauden tulokseen on nolla.

Positiivisesti yllättäneestä vuoden 2020 tuloksesta huolimatta on syytä muistaa, että tasapainotustoimenpiteitä on maltettava jatkaa ja taseeseen edelleen jäävä noin 32,8 miljoonan euron alijäämä tulee saada katettua vuoden 2023 loppuun mennessä. Ilman koronaepidemian vaikutuksia ja harkinnanvaraista valtionosuutta vuoden 2020 tulos olisi arvioiden mukaan jäänyt lähelle nollaa, ja kuluvalle vuodelle luvatut koronatuet ovat jo huomattavasti maltillisemmalla tasolla. Vuoden 2021 talousarvio ja 2022 taloussuunnitelma ovat alijäämäisiä, ja koronaepidemian jatkuminen lisää kuluvan vuoden toiminnan ja talouden epävarmuutta. Näin ollen vuoden 2020 positiivinen tulos on vain hetkellinen erityisolosuhteiden aikaansaama poikkeama muutoin tiukassa taloustilanteessa, minkä vuoksi talouden tasapainottamiseen sitoutuminen on edelleen tärkeää.

Mikkelin kaupungilla on tällä hetkellä kolme voimassa olevaa säästöohjelmaa, joiden toimenpiteitä toteutetaan määrätietoisesti. Tasapainotusohjelmien yhteenlaskettu vaikutus vuosien 2019 ja 2020 käyttötalouteen on noin 20,5 miljoonaa euroa, vuosien 2021–2024 käyttötalouden säästötavoitteet ovat yhteensä 12,6 miljoonaa euroa. Tasapainotusohjelmien tavoitteena on saada kaupungin käyttötalous kestävälle pohjalle siten, että tulojen ja menojen välinen epäsuhta korjautuu. Taseeseen kertyneiden alijäämien kattamiseksi valmistellaan energiaomistusjärjestelyitä.

Kaupungin tilinpäätös käsitellään kaupunginhallituksen 29.3.2021 kokouksessa. Tilinpäätöslaskelmien laatiminen on vielä kesken. Kaupungin tilinpäätöskirja julkaistaan kaupunginhallituksen esityslistan liiteaineistona torstaina 25.3.2021.