Kaupunginhallituksen päätöksiä 29.3.2021

Nuija

Kaupunginhallituksen päätöksiä 29.3.2021
Esityslista

§ 139 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset
Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 140 Susiniemen ranta-asemakaavan muutos
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä alustavasti Susiniemen ranta-asemakaavamuutoksen osaan Susiniemen tilasta 491-430-5-13, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

§ 141 Korpijärvi ym. rantaosayleiskaavan sekä Otavan osayleiskaavan muutos 491-417-7-27 / Etelä-Kolo
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä alustavasti Korpijärvi ym. rantaosayleiskaavan sekä Otavan osayleiskaavan muutoksen 491-417-7-27 / Etelä-Kolo, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

§ 142 Haukivuorelaiset ry:n laina, väliaikainen rahoitus Leader-hankkeeseen
Kaupunginhallitus päätti myöntää Haukivuorelaiset ry:lle väliaikaisen hankerahoituksen 35 000,00 euroa. Rahoitus myönnetään korottomana ja vakuudettomana, ja se on maksettava takaisin hankkeen päätyttyä, kuitenkin 30.9.2021 mennessä. Päätöksen jälkeen voimassaolevia kaupungin myöntämiä väliaikaisia lainoja julkishyödyllisten yhdistysten Leader-hankkeisiin on yhteensä 54 295,50 euroa. 

Kaupunginhallitus oikeuttaa talouspalvelut valmistelemaan väliaikaiseen rahoitukseen liittyvän sopimuksen.

§ 143 Canelco Capital Oy:n tiedustelu laina-ajan jatkamisesta
Kaupunginhallitus päättää, että Canelco Capital Oy:n velkakirjan nro 2016-039 mukaisen SVOP-lainan laina-aikaa ei jatketa. Näin ollen laina erääntyy maksettavaksi Mikkelin kaupungille 31.12.2021.

§ 144 Tietotilinpäätös 2020
Merkittiin tiedoksi.

§ 145 Mikkelin kaupungin ympäristötilinpäätös 2020
Kaupunginhallitus merkitsi Mikkelin kaupungin ympäristötilinpäätöksen 2020 tiedoksi.

§ 146 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2020
Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja päättivät allekirjoittaa Mikkelin kaupungin tilinpäätöksen vuodelta 2020 ja jättävät sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi. Allekirjoitusjärjestelyistä on ohjeistettu kaupunginhallituksen jäseniä erikseen etäyhteydellä järjestetyn kokouksen johdosta.

Kaupunginhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi ja esittää tilikaudelle 2020 muodostuneen 9 447 848,30 euron ylijäämän käsittelyksi seuraavaa:

  • tilikauden tuloslaskelman tulos ennen varaus- ja rahastosiirtoja 9 332 188,77 euroa.
  • kirjataan tulona suunnitelman mukaan Vesiliikelaitoksen poistoeron vähennys 27 506,10 euroa.
  • kirjataan tulona suunnitelman mukaan Etelä-Savon pelastuslaitokselle poistoeron vähennys 85 697,29 euroa.
  • kirjataan kuluna suunnitelman mukaan Mikkelin kaupungin poistoeron lisäys 81 637,82 euroa.
  • kirjataan tulona suunnitelman mukaan Mikkelin kaupungin varausten vähennys 84 093,96 euroa.
  • kirjataan tilikauden ylijäämä 9 447 848,30 euroa tilikauden yli-/alijäämän tilille taseeseen.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti antaa valmistelijoille oikeuden tehdä tilinpäätökseen tarvittavia teknisiä korjauksia, muutoksia ja täydennyksiä. Mahdolliset muutokset ja korjaukset tuodaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ennen kaupunginvaltuuston tilinpäätöskäsittelyä.

§ 147 Kunta-alan uudet työ- ja virkaehtosopimukset 2020 – 2022
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä eri sopimusalojen yleiskorotukset sekä teknisen sopimuksen (TS) teknisten palkkataulukon tehtäväkohtaiset palkat 1.4.2021 alkaen liitteen 1 mukaisesti sekä perhepäivähoitajien hoitopaikkataulukon 1.4.2021 alkaen liitteen 2 mukaisesti.

§ 148 Kuntavaalit 2021 – äänestäminen laitoksissa
Kaupunginhallitus totesi, että kaupunginhallituksen päätös 18.1.2021 (§32) laitosäänestyspaikoista on voimassa.

§ 149 Kuntavaalit 2021 – ennakkoäänestyspaikat
Kaupunginhallitus päätti, että liike- ja kauppakeskus Stellan ennakkoäänestyspaikka vaihdetaan torille ulkoäänestyspaikaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että ennakkoäänestyksessä bussinreitin aukiolopäivät ovat 26.5.2021 – 1.6.2021.
Muilta osin kaupunginhallituksen päätös 18.1.2021 (§ 34) on ennakkoäänestyspaikkojen osalta voimassa.

§ 150 Kuntavaalit 2021 – äänestyspaikat
Kaupunginhallitus totesi, että kaupungin hallituksen päätös 18.1.2021 (§ 33) varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikoista on voimassa uutena vaalipäivänä 13.6.2021.

§ 151 Kaupunginjohtajan työn arviointi vuodelta 2020
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan selostuksen käydystä kehityskeskustelusta. Lisäksi kaupunginhallitus päätti asettaa vuoden 2021 liitteen mukaiset erityispainopisteet liittyen voimassa olevaan kaupunginjohtajasopimukseen.

Erityispainopistealueita täydennetään vielä seuraavassa kaupunginhallituksen kokouksessa.
Kaupunginjohtajan palkkausasiaan kaupunginhallitus palaa myöhemmin kevään aikana.