Hanhikankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma päivitetään

Lampi.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on aloittanut Hanhikankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivitystyön.

Uudessa suojelusuunnitelmassa huomioidaan pintavesivälitteiset ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit pohjavesialueelle. Suojelusuunnitelmassa tullaan esittämään toimenpiteitä riskien minimoimiseksi.

Suojelusuunnitelman päivitystyö on osa EU:n Kaakkois-Suomi–Venäjä-ohjelman (CBC) rahoittamaa RAINMAN-hankketta. Suojelusuunnitelman päivitys toteutetaan yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen ja Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa. Luonnos suojelusuunnitelmasta asetetaan nähtäville vuoden 2021 aikana. Tietoa Rainman -hankkeesta: projects.gtk.fi/rainman.

Lisätietoja
Juha Rautio
tutkija
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut
juha.rautio@mikkeli.fi
044 794 3214