Varhaiskasvatuksella on taas laadunarvioinnin aika

Kurapukuja naulakossa päiväkodissa.

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatus kyselee vanhemmilta, miten heidän mielestään lapsen hoitopaikassa on onnistuttu palvelemaan ja tarjoamaan laadukasta varhaiskasvatusta.

Mikkelin varhaiskasvatus kehittää toimintaansa jatkuvasti ja sitä varten järjestetään vuosittain laadunarviontiin liittyviä kyselyjä. Lasten vanhemmille suunnattu kysely avataan joka toinen vuosi ja nyt on jälleen kyselyn aika. Vuonna 2019 saadun palautteen perusteella on kysymysten määrää vähennetty.

Kaupunki odottaa suurta vastaajien määrää ja isoa vastausprosenttia. Arviointiin osallistuvat sekä kunnallisen että yksityisen varhaiskasvatuspalvelun piirissä olevien lasten huoltajat ja vanhemmat, joilla on yhteensä noin 2300 lasta.

Kyselyn tarkoituksena on auttaa varhaiskasvatusta tunnistamaan kehittämiskohteita ja olemassa olevia vahvuuksia, joita voidaan hyödyntää systemaattisen kehittämisen tukena. Tuloksia hyödynnetään yksiköiden toiminnan kehittämiseen mutta myös esimerkiksi varhaiskasvatuksen täydennyskoulutusten suunnittelemiseen.

Kyselyyn vastaaminen tapahtuu 12.4.–21.4.2021 välisenä aikana. Kyseessä on avoin nettilinkki, jossa vastaaminen tapahtuu anonyymisti eikä kenenkään yksittäiset vastaukset tule missään vaiheessa esille. Kysely koostuu noin 20 kysymyksestä ja vastaaminen onnistuu kätevästi esimerkiksi matkapuhelimella. Varhaiskasvatuskyselyn linkki jaetaan kunnallisen varhaiskasvatuspalvelun piirissä olevien lasten huoltajille tiedonhallintajärjestelmän eDaisyn viestinä maanantaina 12.4.2021. Yksityiset palveluntuottajat ohjeistavat asiakasperheitä kyselyyn vastaamisesta.