Vesiosaamisen kehittämistyö etenee Mikkelissä

Vesipisaroita.

Mikkeli luo kansainvälisesti kiinnostavan vesiosaamisen kehitysalustan. Metsä-Sairilan uuden jätevedenpuhdistamon ympärille uutta liiketoimintaa ja vetovoimaa synnyttävän Blue Economy Mikkeli -osaamiskeskuksen (BEM) kehittämiskumppaniksi on valittu Operon Finland Oy.

Vesiosaaminen on yksi maakunnan strategisista osaamisalueista ja Mikkelissä yli kymmenen vuotta sitten aloitettu vesiosaamisen kehittämistyö etenee nyt uuteen vaiheeseen. Kaupungin uusi, yhdeksi Euroopan moderneimmista puhdistamoista luonnehdittu laitos mahdollistaa monipuolisen vesiteknologian tuotekehitys- ja testausympäristön. Tutkimus- ja kehitystoiminnalle antavat vankan pohjan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT laboratorioineen sekä muut yliopistokeskuksen yksiköt.  

Mikkelin kaupunkikonserni, Xamk ja LUT-yliopisto käynnistävät yhdessä Operonin kanssa osaamiskeskuksen toimintamallin rakentamisen osaamisen kehittämiseksi vesialan yritysten tarpeisiin. Osaamiskeskuksen varsinainen toiminta käynnistyy vuoden 2022 alussa.

Operon Finland Oy on osa Operon Group-konsernia, joka perustettiin 2019 vastaamaan koko vedenkäsittelyprosessin tarpeisiin, projektitoimituksista veden- ja lietteenkäsittelyn palveluihin. Operon Finlandilla on 20 vuoden kokemus jätevesilaitosten operoinnista ja uusien vedenkäsittelyratkaisujen pilotoinnista laitosmittakaavassa.

– Toimintatapamme on pitkäaikaisiin ja vahvoihin kumppanuuksiin pohjautuva ja haluamme yhteistyössä kehittää sekä Mikkelin aluetta että laajemmin suomalaista vesiosaamista, kertoo Operonin toimitusjohtaja Mikko Laitinen.

Vahvoja kansainvälisiä verkostoja

Mikkelin BEM-osaamiskeskus toimii jo yhteistyössä useiden kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on tukea yrityksiä uusien vesihuoltoalan ratkaisujen ja liiketoiminnan kehittämisessä. BEM:n toiminta on keskeinen osa työ- ja elinkeinoministeriön rahoittaman ekosysteemisopimuksen tavoittelemaa kiertotalouteen liittyvän liiketoiminnan kehittämistä.

Osaamiskeskus tuo yhteen laajan joukon yrityksiä ja mukaan toivotaan lisää erityisesti pk- ja startup-yrityksiä eri puolilta maata mahdollistamaan Suomen vesiviennin kärjen leventäminen yhteistyössä.

– BEM tekee tunnetuksi mukana olevia yrityksiä, edistää niiden tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä palveluiden ja teknologian vientiä maailmalle. Se tarjoaa yrityksille mahdollisuuden testata laitteitaan todellisessa puhdistamoympäristössä ja osoittaa asiakkailleen niiden toimivuuden, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen sanoo.