Ilmasto-ohjelmaan pyydetään lausuntoja

Puusilta Mikkelin Kaihulla.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut ja Mikkelin seudun kuntailmasto 2050 -hanke on valmistellut luonnoksen Mikkelin ilmasto-ohjelmasta vuosille 2021–2031. Luonnos esiteltiin Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle 21.4. Ohjelmaluonnos on ympäristölautakunnan esityksen mukaisesti verkossa yleisesti nähtävillä (linkki Mikkelin ilmasto-ohjelman luonnokseen). 

Ilmasto-ohjelmia on valmisteltu vuoropuhelussa kaupungin viranhaltijoiden, seudun tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden, yritysten ja oppilaitosten kanssa. Työssä on hyödynnetty muun muassa Kuntaliiton, eri ministeriöiden ja tutkimuslaitosten tapahtumia sekä materiaaleja. Aiheesta on järjestetty avoin ilmastotapaaminen ja seudullinen ilmastokysely, johon vastasi yhteensä noin 80 henkilöä.   

Ilmasto-ohjelman tarkoitus on tarjota koottu ilmastonäkökulma kaupungin strategiatyön tueksi, määritellä kaupungin ilmastotavoitteet ja tukea ilmastotyötä toimenpide-esityksillä.   

Lausuntoja voivat antaa yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt. Lausunnot pyydetään lähettämään 7.6. mennessä osoitteeseen ymparistopalvelut@mikkeli.fi. Lausuntoon tulee merkitä sen antaja ja minkä kunnan ohjelmaa lausunto koskee. 

Lausuntojen jälkeen ympäristöpalvelut muokkaa ohjelmaa. Lopuksi ohjelmat etenevät luottamuselinten käsittelyyn.  

Lisätietoja antaa ympäristöpäällikkö Hanna Pasonen, puh. 044 794 4715, hanna.pasonen@mikkeli.fi