Kaupungin energiapäätökset siirtyvät

Mikkelin kaupungin logo.

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 15.2.2021 (§ 25) hyväksyä omistajapoliittisena linjauksena, että kaupunki jatkaa Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden omistusjärjestelyjen selvittämistä. Samassa yhteydessä se päätti, että jatkovalmistelun tuloksena syntyvä omistusjärjestelyesitys tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Tavoitteeksi asetettiin, että esityksen käsittely olisi kaupunginvaltuustossa toukokuun loppuun mennessä.

Energiatyöryhmä on jatkanut työtään kevään ajan eri vaihtoehtoja selvittäen. Muiden omistajakuntien kanssa on käyty keskusteluja vaihtoehdoista. Valmistelutyö on kuitenkin vielä kesken ja siksi omistajajärjestelyesitys ei ole valmis päätöksentekoon vielä toukokuussa. On hyvin mahdollista, että esitys ei valmistu myöskään kesäkuun kokoukseen, jolloin asia olisi siirtymässä uuden valtuuston päätettäväksi.

Riippumatta päätösaikataulusta valtuutetuille annetaan tilannekatsaus energiatyöryhmän työstä kesäkuun valtuustokokouksessa.