Mikkelin kaupunginvaltuuston päätökset 17.5.2021

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupunginvaltuusto kokousti maanantaina 17.5. Linkki kokouksen esityslistaan.

Päätökset pykälittäin

§ 62 Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa (Lähemäki) / Saksalan aukio

Hyväksyttiin.

§ 63 Pienten vesistöjen rantaosayleiskaavan muutos / Rantaväkkärä

Hyväksyttiin.

§ 64 Kyyhkylän ranta-asemakaavan kumoaminen / Kyyhkylänniemi

Hyväksyttiin.  

§ 65 Talouden seuranta 3/2021

Merkittiin tiedoksi.

§ 66 Hallintosäännön muuttaminen, aluejohtokunnat

Hyväksyttiin.

§ 67 Hallintosäännön muuttaminen, konserni- ja elinvoimajaosto

Hyväksyttiin.

Valtuustoaloitteet

Jarno Strengell (sd.): Mikkelin taajama-alueen lampien kunnostus ja raportointi

Satu Taavitsainen (sd.): ESE-verkon verkkoalueen rajojen laajentaminen, koulunkäynnin ohjaajien nimikkeet ja heidän riittävä määrä kouluissa

Seuraavan kerran kaupunginvaltuusto kokoustaa 7. kesäkuuta.