Tiedote Ristiinan päiväkodin sisäilmasta

Mikkelin kaupungin logo.

Ristiinan päiväkodin sisäilmatyöryhmä kokoontui toukokuun alussa. Kokouksessa käsiteltiin hankesuunnittelun tilannetta sekä terveysvalvonnan antamaa lausuntoa Ristiinan päiväkodista.

Terveysvalvonnan lausunnon mukaan rakennuksessa on vaurioita, jotka edellyttävät korjaamista tai terveyshaitta tulee muulla tavoin estää. Välitöntä väistötarvetta ei ole eikä sulkemista vaadita. Korjaukset on tehtävä kohtuullisessa ajassa ja haittoja on vähennettävä, jos tiloissa oleskellaan ennen toimenpiteiden aloittamista.

Rakennukseen tuodaan ilmanpuhdistimia kesäkuun aikana. Puhdistimien vaikutusta tilojen käyttäjien oireiluun seurataan.

Erilaisia tilavaihtoehtoja kartoittava hankesuunnittelutyöryhmä on kokoontunut kaksi kertaa ja myös lapsivaikutusten arviointia on tehty. Hankesuunnittelutyöryhmä pyrkii saamaan esityksensä päätöksentekoon kesäkuun aikana.

Lisätietoa sisäilmasta
Hengitysliitto / sisäilma
THL / sisäilma
Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas
Mikkelin kaupungin sisäilmatoimintamalli