Vieraskasvilajien torjuntakausi on taas täällä – Laki velvoittaa pitämään haitalliset lajit kurissa

Jättipalsami.

Vieraslajit ovat ihmisen toiminnan seurauksena luontoon levinneitä lajeja, joista osa voi aiheuttaa mittavia haittoja. Vieraslajit leviävät herkästi ja kaventavat luonnon monimuotoisuutta. Vieraskasvilajien torjunnalle otollisinta aikaa ovat kevät ja alkukesä, jolloin hanakasti leviävät kasvilajit eivät ole vielä päässeet lisääntymään.  

– Laki velvoittaa pitämään kaikki vieraslajit kurissa ja huolehtimaan, etteivät ne pääse karkaamaan ympäristöön, muistuttaa paikallisvalvoja Päivi Turtiainen Mikkelin kaupungin infra- ja viheraluepalveluista.

Haitallisten vieraskasvilajien kasvattaminen on kokonaan kielletty. Näitä kasveja ovat muun muassa jättipalsami, komealupiini, jättiputki, monet tatarlajit ja keltamajavankaali. Myös kurtturuusu on haitallinen vieraslaji ja sen osalta siirtymäaika on tulossa päätökseen. Lajin kasvatus on kiellettyä 1.6.2022 alkaen. Mikkelin kaupunki on poistanut kasvustoja alueiltaan jo kahtena edellisvuonna ja työtä jatketaan.

– Vastuu vieraskasvilajien torjunnasta ja hävittämisestä on aina maa-alueen ja tontin omistajalla. Luonto kiittää jokaista vieraslajin poistanutta käsiparia ja pienilläkin teoilla on merkitystä, Päivi Turtiainen sanoo.

Vieraslajien leviämistä voi ehkäistä omilla toimilla muun muassa välttämällä näiden lajien istuttamista, tunnistamalla kasvin leviämistapa ja huolehtimalla puutarhajätteen asianmukaisesta hävittämisestä. On myös syytä muistaa, että puutarhajätteen vieminen yleisille alueille on ehdottomasti kiellettyä.

Lisätietoa vieraslajien tunnistamiseen ja torjuntaan on osoitteessa www.vieraslajit.fi.


Kuvat: Jättipalsami toukokuussa ja jättipalsami elokuussa – kypsyneet siemenkodat poksauttelevat siemeniä useiden metrien päähän.

Torjuntatyötä yhteisesti – Mukana myös hankkeita

Mikkelissä kaupungin yleisillä alueilla vieraslajien torjuntatyötä tekevät monet eri tahot yhteistyössä. Panokset laitetaan haitallisten vieraskasvien eli jättiputken, jättipalsamin, komealupiinin ja kurtturuusun torjuntaan.

Yleisesti esiintyvän jättipalsamin ja komealupiinin ensisijaisia torjuntakohteita ovat luonnonsuojelualueet sekä niiden välitön läheisyys, vesistöjen, jokien ja purojen ranta-alueet sekä niityt.

Mikkelin kaupunkialueen useiden jokien ja lampien kosteat ja rehevät rannat tarjoavat otolliset kasvuolosuhteet varsinkin jättipalsamille. Runsaat vesistöt edesauttavat myös muiden lajien leviämistä. Näissä kohteissa torjuntatyö ja kasvustojen poistaminen on erityisen tärkeää.

Kaupungin alueilla havaitut jättiputkiesiintymät otetaan torjunnan ja seurannan piiriin. Alueilla on tehty pitkäjänteistä torjuntatyötä kauan ja tilanne on hyvä – nykyiset esiintymät koostuvat enää yksittäisistä kasveista. Torjunta tehdään alueurakkaan kuuluvana työnä. Ilmoitukset kaupungin yleisillä alueilla havaituista jättiputkista voi vinkata sähköpostilla osoitteeseen puistot@mikkeli.fi tai puhelimitse 044 794 3220.

Suomen luonnonsuojeluliiton VieKas-LIFE-hanke keskittyy jättipalsamin torjuntaan. Mikkelin kaupunki on mukana viisivuotisessa hankkeessa ja osarahoittaa hanketta vuoteen 2023 saakka. Kesällä 2021 VieKas-LIFE järjestää Mikkelissä jättipalsamin kitkutalkoita porukalla ja soolona. Talkookohdetiedot ja ilmoittautumiset valtakunnallisiin vieraslajitalkoisiin osoitteessa vieraslajit.fi.  Talkookohteet ovat karttatietoina ja kohteissa on talkookyltti. Kampanja päättyy elokuussa ja Suomen luonnon päivänä 28.8. ahkerimmat soolotalkoilijat palkitaan.


Kuva: Soolotalkookohteiden kampanjakylttejä on runsaasti eri puolilla kaupunkia.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun PURE-hanke järjestää alkukesällä kaksi yleisötapahtumaa vieraslajien tunnistamisesta ja torjunnasta Otavassa 1.6. ja Suomenniemellä 10.6.

Kesän 2021 kaikki vieraslajitalkoot, vieraslajikävelyt ja infotilaisuudet toteutetaan voimassa olevien koronarajoitusten mukaisesti.