Sodan ja rauhan keskus Muisti avataan 4.6.

Muisti.

Sodan ja rauhan keskus Muisti avataan perjantaina 4.6.2021. Muisti on tiedekeskus, joka kertoo sodan vaikutuksista ihmisiin ja yhteiskuntaan. Teknologiaa käyttävät ja vuorovaikutteisuuden pohjalta toimivat näyttelyt uudistavat näyttelyn kertomisen tapoja.

Muisti toimii entisessä koulurakennuksessa, jossa puolustusvoimien päämaja toimi ylipäällikkö, Suomen marsalkka Mannerheimin johdolla toisen maailmansodan aikana. Rakennukseen 1970-luvun alussa perustettu Päämajamuseo avautuu uudistuvin näyttelyin osana Muistia. Yhdessä Päämajamuseo ja Muisti muodostavat yhtenäisen, yli 1000 m2 näyttelykokonaisuuden. Nyt avautuva näyttelykokonaisuus Poikkeustila käsittelee toista maailmansotaa ihmisten kokemusten näkökulmasta.

"Muistissa tarkastellaan ihmisenä olemista sodan luomassa kriisitilanteessa. Se tieto on tärkeää, ei vähiten siksi, että pystyisimme estämään väkivaltaiset konfliktit. Muisti on suomalaisten tiedekeskusten kentällä ainutlaatuinen, sillä se käy vuoropuhelua ihmistieteiden kanssa. Muistissa hyödynnetään ajankohtaista historiantutkimusta, mutta tavoitteena on myös antaa virikkeitä uudelle tutkimukselle sodan ja rauhan problematiikasta. Keskeistä on myös yhteistyö oppimisen tutkijoiden kanssa. Sen pohjalta Muisti tarjoaa tutkittua tietoa uuden teknologian keinoin, mutta myös välineitä ymmärtää historiaa koskevan tiedon luonnetta ja valmiuksia informaation kriittiseen tarkasteluun. Muistin tavoitteena on saavuttaa ja koskettaa niin sodan kokeneita kuin niitä, joilla tätä kokemusta ei ole, ja lisätä ymmärrystä sodan vaikutuksista yhteiskuntiin ja yksittäisiin ihmisiin," valottaa Muistin tieteellisen neuvottelukunnan puheenjohtaja, professori Tiina Kinnunen Oulun yliopistosta.

Muisti tekee yhteistyötä korkeakoululaitoksen kanssa ja pyrkii omalta osaltaan edistämään tieteellisen ajattelutavan leviämistä ja tiedeviestintää. Välineenä ovat uutta teknologiaa ja digitaalisuutta hyväksikäyttävät näyttelyt, jotka kasvattavat tiedepääomaa.

Muisti on myös matkailukohde. Yleisöä palvelevat MUISTI Kauppa ja Kahvila Rauha. MUISTI Kaupasta löydät uudet ja oivaltavat Muistin tuotteet sekä tutut ja perinteiset Päämajamuseon tuotteet. Jatkossa tuotteet ovat saatavilla myös Muistin verkkokaupasta. Nykyinen Kahvila Rauha on rakennettu alunperin koulun opettajien asunnoksi ja se on myöhemmin toiminut myös koulun ruokalana.

Muistin nettisivuihin voit tutustua osoitteessa www.muisti.org.

 

Kuva: Ismo Funke