Kaupunginvaltuuston kokouksen päätöksiä 7.6.2021

Kaupungintalon etuovi.

§ Esityslista

§ 74 Asemakaavan muutos 2. kaupunginosan (Maunuksela), Maaherrankatu 31 / Sininen talo

Hyväksyttiin.

§ 75 Osallistuminen Itärata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen

Keskustelun aikana valtuutettu Arto Seppälä esitti valtuutettu Raimo Heinäsen, Jarno Strengellin Jukka Pöyryn ja Paavo Barckin kannattamana, että Mikkelin kaupunki ei lähde osakkeenomistajaksi uuden Lentorata- Porvoo-Kouvola raideyhteyden suunnittelua toteuttavaan hankeyhtiöön (Itärata Oy). Lisäksi Mikkeli ei merkitse perustettavan hankeyhtiön osakkeita tai muuten pääomitta yhtiötä yhteensä enintään 2,7 miljoonalla eurolla.

Äänestettiin.

Pohjaesitys JAA (41): Veli Liikanen, Kirsi Olkkonen, Markku Kakriainen, Armi Salo-Oksa, Jyrki Koivikko, Marja Kauppi, Satu Taavitsainen, Petri Pekonen, Keijo Siitari, Kerttu Hakala, Raine Lehkonen, Liisa Ahonen, Nina Jussi-Pekka, Outi Kauria, Risto Rouhiainen, Minna Pöntinen, Harri Kivinen, Jaana Vartiainen, Jaakko Väänänen, Ulla Leskinen, Petri Tikkanen, Soile Kuitunen, Olli Miettinen, Mali Soininen, Liisa Pulliainen, Seija Kuikka, Eero Aho, Oskari Valtola, Hannu Tullinen, Taina Harmoinen, Pekka Pöyry, Laura Hämäläinen, Jenni Tissari, Mikko Siitonen, Heli Kauppinen, Paavo Puhakka, Tapani Korhonen, Heikki Nykänen, Juha Vuori, Juhani Oksman, Ulla Yli-Karro
Arto Seppälän vastaesitys EI (10): Arto Seppälä, Jarno Strengell, Jukka Pöyry, Paavo Barck, Jussi Marttinen, Marita Hokkanen, Pertti Ruotsalainen, Raimo Heinänen, Jatta Juhola, Elina Hölttä,

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Arto Seppälä. Jarno Strengell, Raimo Heinänen ja Jukka Pöyry jättivät eriävät mielipiteet.

§ 76 Mikkelin kaupungin energiaomistusjärjestelyt

Asiassa käydyn keskustelun aikana valtuutettu Jukka Pöyry esitti, että kaupunginvaltuusto merkitsee energiaomistusjärjestelyjen selvittämisen tilanteen tiedoksi. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Jukka Pöyry jätti eriävän mielipiteen.

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee energiaomistusjärjestelyjen selvittämisen tilanteen tiedoksi.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että energiaomistusselvitystä jatketaan omistajakuntien holdingyhtiön muodostamisen ja muiden yhtiön osakkaina olevien tahojen kanssa tehtävien osakejärjestelyjen osalta.  Hyväksyttiin.

§ 77 Strategisten ohjelmien seuranta 2021

Merkittiin tiedoksi.

§ 78 Tarkastuslautakunnan selvitys jätevedenpuhdistamohankkeen projektijohtamisen vastuista

Merkittiin tiedoksi.

§ 79 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020

Hyväksyttiin.

§ 80 Mikkelin kaupungin tilintarkastuskertomus 2020

Hyväksyttiin.

§ 81 Mikkelin kaupungin tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020

Hyväksyttiin.

§ 82 Konserniohjeen päivittäminen

Hyväksyttiin.

§ 83 Hallintosäännön muutos – Konserni- ja elinvoimajaoston tehtävät

Hyväksyttiin.

§ 84 Hallintosäännön muuttaminen – Erinäiset muutokset 2021

Hyväksyttiin.

§ 85 Luettelo valtuustoaloitteista, joita ei ole käsitelty 31.12.2020 mennessä

Merkittiin tiedoksi.

§ 86 Valtuustoaloite: Mikkelin kaupungin markkinointia 5- tiellä

Merkittiin tiedoksi ja kaupunginvaltuusto toteaa valtuustoaloitteen loppuunkäsitellyksi. 

Valtuustoaloite Mikkelin liittymiseksi oikeusministeriön Sano ei korruptiolle -kampanjaan

Merkittiin tiedoksi ja kaupunginvaltuusto toteaa valtuustoaloitteen loppuunkäsitellyksi. 

§ 88 Valtuustoaloite: Mikkelin on laadittava oma monipaikkaisuuden toimenpideohjelma

Merkittiin tiedoksi ja kaupunginvaltuusto toteaa valtuustoaloitteen loppuunkäsitellyksi. 

§ 89 Valtuustoaloite: Pääluottamusmiehet kahteen kaupunginhallituksen kokoukseen vuodessa

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jarno Strengell esitti,​ että kaupunginhallituksen esityksestä kaupunginvaltuustolle otetaan pois seuraava lause ”Tässä vaiheessa voisi siirtyä uuteen malliin,​ jossa YT-​neuvottelukunnassa ei olisi kaupunginhallituksen edustusta,​ mutta toisaalta päätettäisiin järjestää yhteisiä tapaamisia pääluottamusmiesten kanssa vähintään kahdesti vuodessa kaupunginhallituksen suunnittelukokousten yhteydessä” Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Jarno Strengell jätti eriävän mielipiteen.

Merkittiin tiedoksi ja kaupunginvaltuusto toteaa valtuustoaloitteen loppuunkäsitellyksi. 

***

Kokouksen lopuksi jätettiin kolme valtuustoaloitetta.
Hulevesikosteikko Urpolanlammen alueella / aloitteen tekijä: Tapani Korhonen
Sosiaaliset ja ympäristökriteerit käyttöön kaupungin hankinnoissa / aloitteen tekijä: Soile Kuitunen
Valtuustoaloite mikkeliläisen kehitysvammaisten Hyppy!-teatteritapahtuman kehittämiseksi valtakunnalliseksi Erityisryhmien Hyppy! -näyttämöpäiviksi / aloitteen tekijä: Satu Taavitsainen