Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden tiedote elintarvikealan toimijoille

Elintarvikevalvonta on alueellaan vuosina 2020-2021 suoritettujen tarkastusten perusteella päättänyt tiedottaa alueen elintarviketoimijoita eräiden tuotteiden nimeämisestä ja markkinoinnista, sekä etämyynnin yhteydessä annettavista tiedoista.

Elintarvikevalvontatarkastuksilla olemme havainneet puutteita elintarvikkeista annetuista pakollisista tiedoista ja markkinoinnissa (Oiva-raportin kohdat 13.1 ja 13.3). Esimerkiksi kinkkupitsana myydyn pitsan täytteenä on useissa tapauksissa käytetty kinkun sijaan muuta raaka-ainetta, kuten pitsasuikale-valmistetta, jossa on ollut ainesosana kananlihaa. Niin ikään on tarkastuksella havaittu, että salaattijuustoa on väitetty Fetajuustoksi, vaikka Feta-juustoa ei toimijalla edes ole ollut varastoissaan. Osa toimijoista on käynnistänyt ruoan verkkokaupan eli etämyynnin. Tämän toiminnan kaikki vaatimukset eivät ole olleet toimijoilla riittävästi tiedossa.

Toimijan vastuu

Elintarvikkeista annetuista tiedoista on aina vastuussa se elintarvikealan toimija, jonka nimellä tai toiminimellä elintarviketta pidetään kaupan. Sama vaatimus koskee verkossa tapahtuvaa tuotteiden markkinointia tai etämyyntiä. Toimijan tulee tietää mitä hänen myymänsä tuote tai annos sisältää, ja tuoda nämä tiedot maksutta kuluttajan saataville ostotilanteessa.

Elintarvikealan toimijalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot

Elintarvikelain mukaan elintarvikealan toimijalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot elintarvikkeesta, jota hän tuottaa valmistaa, tuo maahan, vie maasta, pakkaa, pitää kaupan, tarjoilee tai muulla tavoin luovuttaa. Siten elintarvikealan toimijan tulee antaa asiakkaalleen riittävät ja oikeat tiedot myös myymistään pakatuista ja pakkaamattomista elintarvikkeista.

Kinkku on kinkkua

Eräiden markkinoilla olevien kypsennettyjen lihavalmisteiden nimet voivat aiheuttaa sekaannusta kuluttajissa erityisesti tarjoilupaikoissa. Kinkku, Pitsasuikale, kinkkusuikale, kinkkuvalmiste, käytetään sekaisin tuotteiden kauppaniminä ja elintarvikkeen niminä. Ruokaviraston määritelmässä kinkku on kokolihatuote, johon käytetään lihan lisäksi ainoastaan suolaa, vettä, mausteita, glukoosia sekä sallittuja lisäaineita. Linjauksen mukaan kinkku-nimeä voidaan käyttää vain tuotteista, joihin käytetty liha on yksinomaan kinkkua, eli lähtöisin sian tietystä ruhonosasta. Koska kyseessä on täyslihatuote, kinkkujen lihapitoisuus on Ruokaviraston ohjeistuksen mukaan yleensä vähintään 90 prosenttia. Tuotetta voidaan myös nimittää valmistustapaa korostaen esimerkiksi palvikinkuksi.

Kuluttajan on voitava tehdä valintansa luotettavasti pelkästään tuotteen nimen perusteella. Jos pakkaamattoman elintarvikkeen kerrotaan sisältävän kinkkua, sen on oltava kinkkua, eikä sen tule sisältää muuta lihaa. Elintarvikkeen nimen on oltava oikea – kuluttaja valitsee tuotteen nimen perusteella, eikä nimi saa johtaa kuluttajaa harhaan. Mikäli käytetään markkinoilla olevia muita lihavalmisteita, kuten Pitsasuikale-tuotetta, tästä valmistettua tuotetta ei voi markkinoida väärillä ainesosatiedoilla kuluttajalle harhaanjohtavasti. Pitsasuikale-tuote ei ole aitoa kinkkua, vaan sianlihavalmiste.

Salaattijuusto ei ole Feta-juustoa

Feta-juusto kuuluu Euroopan unionin nimisuojattuihin elintarvikevalmisteisiin. Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden nimisuojajärjestelmä on ollut Euroopan yhteisön laajuisena voimassa vuodesta 1993. Järjestelmän tarkoituksena on suojata elintarvikkeita ja maataloustuotteita vakiintuneen nimen väärinkäytöltä. Nimisuojasta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1151/2012.

Mikäli toimija kertoo käyttävänsä Feta-juustoa tuotteidensa ainesosana ruokalistalla, tai muualla markkinointimateriaalissa, toimijan ei tule käyttää mitään muuta juustotuotetta, kuten salaattijuustoa ainesosana Feta-juuston tilalla. Mikäli salaattijuustoa käytetään, tulee tämä ainesosatieto antaa asiakkaille ennen ostotapahtumaa, tarjoilupaikoissa ruokalistalla tai vastaavassa.

Elintarvikkeesta annettavat tiedot on oltava totuudenmukaisia, selviä ja helposti ymmärrettäviä. Ei harhaanjohtavia.

  • EPNAs EU n:o 1169/2011. artiklat 7.2 ja 36
  • MMMa (834/2014) elintarviketietojen antamisesta kuluttajille
  • Elintarvikelaki 297/2021, 6 §.
  • Kuluttajansuojalain 1978/38 mukaan markkinointi ei saa olla hyvän tavan vastaista eikä markkinoinnissa ja asiakassuhteessa saa käyttää kuluttajien kannalta sopimatonta menettelyä.

Ennen etämyynnin aloittamista huomioitavia asioita

Mikäli elintarvikealan toimija laajentaa toimintaansa aloittamalla tuotteiden myynnin internetin verkkokaupassa, tulee tästä tehdä toiminnan oleellinen muutos – ilmoitus kuntaan. Etämyyjän on huolehdittava, että kuluttaja saa etämyynnissä olevista elintarvikkeista riittävästi tietoa ostopäätöksen tekemiseen. Elintarvikkeesta on annettava vähintään pakolliset elintarviketiedot. Tiedot on oltava maksutta saatavilla ennen ostopäätöstä. Lisäksi verkkokaupassa, jossa tuotteita markkinoidaan tai myydään, tulee etusivulla olla linkki Oiva-raporttiin tai oivahymy.fi -sivustolle.

Lisätietoja saatavilla Ruokaviraston sivuilta:

Kinkku elintarvikkeen nimenä

Suositus eräiden kypsennettyjen lihavalmisteiden nimistä

Koulutusmateriaali, "CASE: Pitsasuikale ja kinkkusuikale"

Elintarvikkeiden myynti internetissä