Uusi jätevedenpuhdistamo esittäytyy videolla

Käytävä jätevedenpuhdistamolla.

Mikkelin uudesta jätevedenpuhdistamosta on tehty video, jossa kerrotaan taustoja, miksi hankkeeseen lähdettiin sekä erityisesti siitä, mitä hankkeella tavoitellaan. Esille tulee Mikkelin tahtotila hoitaa asukkaiden jätevedet hyvin sekä ottaa huomioon Saimaan vesistön kunto. 

Toinen merkittävä näkökulma katsoo myös tulevaisuuteen. Mikkelin jätevedenpuhdistamoon on tehty merkittävä investointi viime vuosien aikana. Puhdistamosta halutaan monenlaista hyötyä jäteveden puhdistamisen lisäksi. Puhdistamon ympärille ollaan rakentamassa puhtaan veden osaamiskeskusta, mikä tarkoittaa sitä, että loistavien puitteiden ympärille otetaan yrityksiä ja tutkimuslaitoksia tekemään yhteistyötä. Yhteistyön tavoitteena on uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja työpaikkojen lisääntyminen sekä vesiosaamisen kasvaminen. Mikkelin osaamiskeskuksesta kasvaa kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä toimija.

Jätevedenpuhdistamovideon on tilannut Mikkelin vesilaitos, Operon Group Oy ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy. Videon on tuottanut Osaamisen Sijoitusyhtiö Oravannahka Oy.

Videolinkki: Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo