Mikkelin kaupunginvaltuuston päätökset 16.8.2021

Kaupunginvaltuusto kokoontuneena auditoriossa.

Mikkelin kaupunginvaltuusto aloitti valtuustokautensa maanantaina 16.8. Kokous järjestettiin terveysturvallisesti Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kampuksella suuressa auditoriossa. Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin kokoomuksen Oskari Valtola.

Linkki kokouksen esityslistaan

Päätökset pykälittäin

§ 96 Vaalikelpoisuus kunnan toimielimiin sekä tasa-arvolain soveltaminen toimielimiä valittaessa

Merkittiin tiedoksi.

§ 97 Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan vaali 2021–2025

Hyväksyttiin.

§ 98 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 2021–2023

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Oskari Valtola (kok.). Varapuheenjohtajiksi valittiin Laura Hämäläinen (kesk.) sekä Minna Pöntinen (vihr.).

§ 99 Keskusvaalilautakunnan ilmoitus kuntavaaleissa 2021 valituista valtuutetuista ja varavaltuutetuista

Merkittiin tiedoksi.

§ 100 Kaupunginhallituksen vaali 2021–2023

Kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pirjo Siiskonen (kesk.), ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Satu Taavitsainen (sd.) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Raimo Heinänen (ps.).

Kaupunginhallituksen jäseniksi valittiin keskustalta Petri Pekonen ja Pekka Pöyry, kokoomukselta Eero Aho, Armi Salo-Oksa ja Pirkko Valtola, sosiaalidemokraateilta Jarno Strengell, perussuomalaisilta Tanja Hartonen ja vihreiltä Heli Kauppinen.

§ 101 Keskusvaalilautakunnan vaali 2021–2025

Puheenjohtajaksi valittiin Nalle Velling (vihr.) ja varapuheenjohtajaksi Helena Kauppinen (kesk.).

§ 102 Tarkastuslautakunnan vaali 2021–2025

Puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Lautamäki (vihr.) ja varapuheenjohtajaksi Jatta Juhola (sd.). Lisäksi valittiin seitsemän jäsentä ja varajäsenet.

§ 103 Konserni- ja elinvoimajaoston vaali 2021–2023

Puheenjohtajaksi valittiin Pirjo Siiskonen (kesk.), ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Satu Taavitsainen (sd.), ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Raimo Heinänen (ps.). Lisäksi valittiin kaksi jäsentä ja varajäsenet.

§ 104 Kasvatus- ja opetuslautakunnan vaali 2021–2025

Puheenjohtajaksi valittiin Petri Tikkanen (sd.). Varapuheenjohtajaksi valittiin Antti Pakarinen (kesk.). Lisäksi valittiin yhdeksän jäsentä ja varajäsenet.

§ 105 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan vaali 2021–2025

Puheenjohtajaksi valittiin Anu Kokkonen (kesk.). Varapuheenjohtajaksi valittiin Jenni Tissari (sd.). Lisäksi valittiin yhdeksän jäsentä ja varajäsenet.

§ 106 Kaupunkiympäristölautakunnan vaali 2021–2025

Puheenjohtajaksi valittiin Jouko Kervinen (kok.) Varapuheenjohtajaksi valittiin Pertti Karhunen (ps.). Lisäksi valittiin yksitoista jäsentä ja varajäsenet.

§ 107 Lupa- ja valvontajaoston vaali 2021–2025

Puheenjohtajaksi valittiin Ola Muttilainen (ps.). Varapuheenjohtajaksi valittiin Harri Haavikko (kok.). Lisäksi valittiin kolme jäsentä ja varajäsenet.

§ 108 Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunnan vaali 2021–2025

Puheenjohtajaksi valittiin Heikki Pyrhönen (sd.). Varapuheenjohtajaksi valittiin Jukka Saikkonen (vihr.). Lisäksi valittiin kuusi jäsentä ja varajäsenet.

§ 109 Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnan vaali 2021–2025

Puheenjohtajaksi valittiin Risto Rouhiainen (kesk.). Varapuheenjohtajaksi valittiin Nina Jussi-Pekka (vihr.). Lisäksi valittiin kuusi jäsentä ja varajäsenet.

§ 110–112 Aluejohtokuntien vaali

Pykälät hyväksyttiin.

§ 113 Ristiinan aluejohtokunnan vaali

Asia palautettiin uuteen valmisteluun äänestyksen jälkeen.

§ 114 Suomenniemen aluejohtokunnan vaali

Hyväksyttiin.

§ 115 Mikkelin seudun ympäristölautakunnan vaali 2021–2025

Puheenjohtajaksi valittiin Kalle Mattila (kesk.) ja varapuheenjohtajaksi Pia Hokkanen (sd.). Lisäksi valittiin kolme jäsentä ja varajäsenet.

§ 116 Etelä-Savon pelastuslautakunnan vaali 2021–2025

Valittiin Markku Kakriainen (kesk.) ja Tuomas Tiusanen (kok.). Lisäksi valittiin kaksi jäsentä ja varajäsenet.

§ 117 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän valtuustoon 2021–2025 jäsenten valinta

Valittiin varsinaisiksi jäseniksi Perttu Noponen (kesk.), Kirsi Olkkonen (kesk.), Tapani Korhonen (sd.), Pirkko Valtola (kok.), Juha Vuori (kok.), Jaana Strandman (ps.), Iris Damsten (vihr.) ja Jukka Pöyry (kd.).

§ 118 Edustajien nimeäminen maakuntaliiton edustajainkokouksen 28.9.2021

Edustajaksi hallintojohtaja Ari Liikanen ja varalle kaupunginlakimies Tarja Poikolainen.

§ 119 Etelä-Savon käräjäoikeuden lautamiesten valinta vaalikaudelle 2021–2025

Hyväksyttiin.

§ 120 Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta vaalikaudelle 2021–2025

Hyväksyttiin.

§ 121 Edustajan nimeäminen Itä-Suomen poliisilaitoksen poliisin neuvottelukuntaan 2021–2025

Hyväksyttiin. Suljetun lippuäänestyksen jälkeen neuvottelukuntaan nimettiin Veysi Zengil (kok.).

§ 122 Kaupunginvaltuuston esityslistojen lähettäminen varavaltuutetuille 2021–2025

Hyväksyttiin.

§ 123 Kaupunginvaltuuston kokousaikataulu, syksy 2021

Hyväksyttiin.

§ 124 Meijeripuiston asemakaava-alueen tonttien luovutus

Hyväksyttiin.

§ 125 Korpijärvi ym. rantaosayleiskaavan sekä Otavan osayleiskaavan muutos 491-417-7-27 / Etelä-Kolo

Hyväksyttiin.

§ 126 Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden sopimuksen muuttaminen

Hyväksyttiin.

§ 127 Etelä-Savon Energia Oy:n vuosikatsaus 2020

Merkittiin tiedoksi.

§ 128 Valtuustoaloite maksuttoman joukkoliikenteen laajentamiseksi 2. asteen opiskelijoille

Merkittiin tiedoksi.

§ 129 Valtuustoaloite: Tanssitilat Mikkelin eläkeläisjärjestöille

Merkittiin tiedoksi.

§ 130 Valtuustoaloite avoimuuden lisäämiseksi sisäilmaongelmissa

Merkittiin tiedoksi.

§ 131 Valtuustoaloite: Mielenterveyden ensiapukoulutus oppilaille ja opettajille

Merkittiin tiedoksi.

§ 132 Valtuustoaloite: Hallintosäännön muuttaminen opiskelijoiden matkakulujen osalta

Merkittiin tiedoksi.

Valtuustoaloitteet 16.8.2021

Sami Järvinen (ps.): Korkean jalostusasteen tuotteiden kautta tuloja kaupunkimme hyvinvointiin.
Satu Taavitsainen (sd.): Uimarannat säilytettävä ja uimista Mikkelissä kehitettävä.
Juha Ropponen (kok.): Asiakaskokemuksen systemaattisen mittaamisen käynnistäminen Mikkelin kaupunkikonsernissa.