Prisman uudeksi liikepaikaksi kaavaillaan sataman lähialuetta – Selvitys liikepaikasta käynnistyy

Mikkelin Prisman pysäköintialue.

S-ryhmän hypermarketketju Prisman uudeksi liikepaikaksi kaavaillaan Veturitallien aluetta kaupunkikeskustan välittömässä läheisyydessä.

Nykyinen Mikkelin Graanin Prisma on rakennettu vuonna 1994 ja peruskorjattu vuonna 2009. Osuuskaupan markettoimipaikat uusitaan keskimäärin 10–12 vuoden välein. Prisman osin alkuperäisen talo- ja rakennustekniikan peruskorjaus rajaa remonttivaiheessa merkittävästi päivittäistä kaupallista käyttöä ja tulee häiritsemään merkittävästi myyntiä. Toisaalta Prisman nykyinen koko ei mahdollista toiminnan laajentumista käyttötavarakaupan uusien konseptien, päivittäistavarakaupan valikoimien laajentamisen tai kesäpihan ja polttonesteiden myynnin osalta. Prisma Mikkelin pinta-ala on noin 10 000 neliömetriä, kun kaupallisesti Mikkeliin sopisi noin 15 000 neliömetrin kokoluokan Prisma.

Osuuskauppa Suur-Savo ja VR-Yhtymä ovat 24.8.2021 allekirjoittaneet aiesopimuksen, jonka tavoitteena on tutkia Mikkelin Veturitallien läheisyydessä olevan tavaraterminaalialueen kaupallisia ja rakenteellisia edellytyksiä uudelle Prismalle. Aiesopimuksen kolmantena osapuolena tulee olemaan Mikkelin kaupunki. Selvitystyön tavoitteena on, että osapuolilla olisi edellytykset laatia hanketta koskevat sitovat jatkosopimukset, kuten kiinteistökaupan esisopimus sekä kaavoitus- ja maankäyttösopimus.

Hankkeen toteutuessa Osuuskauppa Suur-Savo ja alueen suurin maanomistaja VR sopivat keskenään kiinteistöjä koskevista kaupoista. Alueen koko on noin 7,5 hehtaaria. Mikkelin kaupungin näkökulmasta kokonaisuutta on pidettävä kaavoitus- ja maanomistushankkeena, joka mahdollistaa, että Suur-Savo voi toteuttaa nyt VR:n pääosin omistamalle alueelle kaupan suuryksikön. Se rajoittuu luoteessa Savonrataan, lounaassa Viitostien ja Uuden Ristiinantien ramppialueeseen, kaakossa Viitostiehen ja koillisessa Vilhonkadun ja Pursialankadun kiertoliittymäalueeseen. Katso karttakuva klikkaamalla linkkiä.

Alueen maankäyttö ja tuleva asemakaavoitus tähtäävät siihen, että Osuuskauppa Suur-Savo voi toteuttaa nyt VR:n pääosin omistamalle alueelle kaupan suuryksikön. Suur-Savo ja VR tutkivat Prisman ja tarvittavien pysäköintialueiden toteutusta alueelle. Osuuskauppa Suur-Savo tulee hankkimaan tarpeelliset maa-alueet kokonaan itselleen ja tekee itsenäistä maanhankintaa VR:ltä ja pieneltä osin kaupungilta.

Rakentaminen tukee myös Satamalahden asemakaavan valmistelua

Alueen mahdollinen uusi asemakaava tukee sekä Mikkelin kaupallista elinvoimaisuutta että edesauttaa viereisen Satamalahden asemakaava- ja rakennushankkeen valmistelua ja käynnistymistä. Koko Satamalahden alueen kehittämisellä on laajoja vaikutuksia keskuskaupungin ilmeen modernisointiin sekä matkailun, asumisen, liiketoiminnan ja olemassa olevien kaupungin toimintojen sijoittamiseen alueelle.

– Tämä aiesopimuksen allekirjoitus Osuuskauppa Suur-Savolta ja VR-Yhtymältä on vahva ulostulo maakuntakeskuskaupungin elinvoimaisuuden kehittämiseksi. Pitkään olemme valmistelleet Satamalahden kehittymistä vetovoimaiseksi ja houkuttelevaksi osaksi kaupunkikeskustaa. Tämä hanke ponnistaa Satamalahden rakentumisen uskottavasti ja konkreettisesti käyntiin. Kaupunkina meidän tulee osaltamme luoda kokonaisuuden onnistumiselle sen vaatimia edellytyksiä, sanoo Mikkelin kaupungin kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä.  

– Tavaraterminaalialue on näkyvällä paikalla 5-tien varressa ja toteutuessaan kehityshanke parantaa kaupunkirakenteen tehokkuutta ja myötävaikuttaa myös läheisyydessä olevan matkakeskuksen ja rautatieaseman käytettävyyttä, toteaa VR:n kiinteistöjohtaja Juha Antti Juutinen.

Tavoitteena on, että merkittävimmät selvitykset saadaan valmiiksi vuoden 2021 puolella tai viimeistään 2022 alkuvuoden aikana.