Valtatie- ja elinvoimaseminaari juhlistaa uudistuvaa Viitostietä 6. syyskuuta – Puhujina muun muassa pääjohtajat Olli Rehn ja Kari Wihlman

Ilmakuva Viitostiestä.

Mikkelin kaupunki, Juvan kunta ja Viitostie ry järjestävät kaikille avoimen Valtatie- ja elinvoimaseminaarin Mikkelin Mikaelissa maanantaina 6.9. Seminaari juhlistaa syksyllä valmistuvaa Viitostien yhteysväliä Mikkeli–Juva. Seminaarissa nostetaan esille Itä-Suomen elinvoiman kasvattamisen ja tieverkon vahva yhteys. Seminaaria voi seurata myös Youtuben kautta.

Puheenvuoron seminaarissa pitää Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn, joka näkee väyläinvestoinnin merkityksellisenä alueen kehitykselle.

– Itäisen Suomen pääväylän parantaminen vahvistaa olennaisesti alueen talouselämän ja teollisuuden toimintaedellytyksiä. Lisäksi se parantaa turvallisuutta ja säästää ihmishenkiä. Vitostien kehittäminen on osa koronapandemiasta toipuvan ja uudistuvan Suomen parempaa näkymää, jossa jokaisen maakunnan, kylän ja kaupungin panos on tärkeä.

Seminaarin taustalla on ajatus siitä, että toimiva valtatieyhteys luo alueelle elinvoimaa. Näin seminaarin taustoja kommentoivat alueen kuntien johtavat viranhaltijat.

– Valtatie- ja maantieverkosto muodostavat aivan keskeisen elinvoimaisuuden elementin Itä-Suomessa. Tieverkolla kulkevat materiaalivirrat, valmiit yritysten tuotteet, vapaa-ajan asukkaat ja kuntalaiset. Tämä virta rakentaa laajasti elinvoimaisuutta sekä elinkeino- ja arkielämän pitovoimaa Itä-Suomessa. Valtatie 5 on kehittynyt valtion, Väyläviraston ja kuntien yhteisinvestointeina myönteisesti Etelä-Savossa, toteaa Mikkelin kaupungin kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä

– Mikkeli-Juva-väyän kehittäminen on osoitus eri toimijoiden pitkäjänteisestä yhteistyöstä. Seminaarissa korostetaan väylien merkitystä juuri alueen elinvoimaisuudelle, sillä saavutettavuuden parantumiselle on aina myönteinen vaikutus aluekehitykseen. Vaikka meillä on nyt aihetta juhlaan, yhteistä edunvalvontaa ja kehittämistyötä tarvitaan jatkossakin, muistuttaa Juvan kunnanjohtaja Mervi Simoska.

Olli Rehnin lisäksi seminaarissa puhujina toimivat muun muassa Ponssen hallituksen puheenjohtaja Juha Vidgren sekä Etelä-Savon maakuntaliiton maakuntajohtaja Pentti Mäkinen. Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman pitää oman puheenvuoronsa seminaarissa etäyhteyksin. Uutena puhujana saapumisensa tilaisuuteen on vahvistanut Suomen Yrittäjien johtaja Harri Jaskari.

Tilaisuus alkaa kello 10 ja siihen on vapaa pääsy. Tilaisuus järjestetään terveysturvallisesti noudattaen alueen terveysviranomaisten koronaohjeistuksia. Tilaisuutta voi myös seurata Mikkelin kaupungin Youtube-kanavan kautta.

Uudistunut Viitostien yhteysväli on 37 kilometriä pitkä ulottuen Mikkelin Tuppuralasta ja Juvan Vehmaaseen. Yhteysväli on nelikaistainen, keskikaiteellinen tie, jonka liittymät ovat eritasoisia.

Hankkeen kustannukset ovat 121 miljoonaa euroa, sen hyöty-kustannussuhteen ollessa 1,82. Tämä tarkoittaa, että hankkeeseen investoitava raha saadaan tällä kertoimella yhteiskunnalle takaisin sillä saavutettujen hyötyjen kautta.

MikkeliJuva otetaan liikenteelle vaiheittain vuosina 2020–2021 ja lopullisesti tie on valmis kesällä 2022.