Mikkelin kaupunki järjestää kumppanuusillan 21.9. pääkirjastossa

Syksyn lehtiä heitettynä ilmaan.

Tule ideoimaan ja suunnittelemaan Mikkelin kaupungin tulevaisuutta kumppanuusiltaan!

Kaupungin lähidemokratiamalliin liittyvä ensimmäinen kumppanuuspöytäilta järjestetään tiistaina 21.9. kello 18–19.30 pääkirjaston Mikkeli-salissa (Raatihuoneenkatu 6, toinen kerros).

Iltaan kutsutaan avoimella kutsulla kaupunkilaisia, järjestöjä, aluejohtokuntia ja kaikkia kaupungin toiminnasta ja kaupungin ja asukkaiden välisestä vuorovaikutuksesta kiinnostuneita. Kumppanuuspöytätapaamisen ensisijaisena tavoitteena on avata kaupungin suunnitelmia ja toisaalta kuunnella kaupunkilaisten ideoita ja ajatuksia kaupungin ja sen asioiden kehittämiseksi ja toteuttamiseksi. Kumppanuuspöytämallin mukainen toiminta vakiinnutetaan yhdeksi asukkaiden osallisuutta lisääväksi välineeksi.

Kumppanuuspöytätapaamisissa ei tehdä päätöksiä, vaan kootaan ideoita ja ajatuksia erilaisten asioiden valmistelun tueksi. Mikkelin ensimmäisessä kumppanuuspöytäillassa suunnitellaan yhdessä osallistujien kanssa tapoja ja keinoja asukkaiden osallistamiseksi mukaan kaupungin kehittämiseen. Lisäksi sovitaan siitä, millä tavalla asukkaiden näkemyksiä voidaan systemaattisesti kanavoida osaksi kaupungin kehittämistä.

Kumppanuuspöytätoiminnasta on saatu hyviä kokemuksia eri puolilla Suomea. Tiistaina 21.9. pidettävän tilaisuuden avaa kaupunginjohtaja Timo Halonen.