Mikkelin kaupunginvaltuuston päätökset 4.10.2021

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupunginvaltuusto kokousti maanantaina 4.10.2021. Valtuuston kokous järjestettiin ensimmäistä kertaa kaupungintalon valtuustosalissa helmikuun 2020 jälkeen, jolloin koronavirusepidemia ei vielä ollut aiheuttanut rajoituksia.

Linkki kokouksen esityslistaan

Päätökset pykälittäin

§ 138 Valtuustoryhmien kokoonpanot 2021–2025

Merkittiin tiedoksi. Täydennys: Jukka Pöyry kristillisdemokraattien varapuheenjohtaja.

§ 139 Ristiinan aluejohtokunnan vaali 2021–2025

Hyväksyttiin.

§ 140 Hallintosäännön muutos – erinäiset muutokset 2021

Hyväksyttiin.

§ 141 Hallintosäännön muutos, erinäiset muutokset

Hyväksyttiin.

§ 142 Asemakaava ja asemakaavan muutos 24. kaupunginosa (Oravinmäki) / Patikkapolku

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 24. kaupunginosan (Oravinmäki) kortteleita 14, 15 ja 19 sekä katu-, puisto-, ja suojaviheralueita että yleisen tien aluetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen sekä valtatien 5 uutta linjausta ja siihen kytkeytyviä alueita koskevan asemakaavan.

§ 143 Anttolan eteläisen yleiskaavan muutos 491-477-2-8 / Kapalahti

Hyväksyttiin.

§ 144 Selvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2020

Merkittiin tiedoksi.

Keskustelun aikana valtuutettu Jaakko Väänänen (kesk.) esitti, ettei selvitystä lukion Ristiinan toimipisteen lakkauttamisen taloudellisista vaikutuksista tule hyväksyä. Esitystä ei kannattanut kukaan, joten se raukesi.

§ 145 Lisämäärärahaesitys: Otavan opiston asuntolan peruskorjaus

Hyväksyttiin.

§ 146 Talouden seuranta 7/2021 ja lisämäärärahaesitys vesiliikelaitoksen jätevedenpuhdistamoinvestointiin

Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin.

§ 147 Haukivuoren Vanhustentalosäätiö sr:n lainatakaus

Hyväksyttiin.

§ 148–153 Valtuustoaloitteet

Merkittiin tiedoksi.

Uudet valtuustoaloitteet

Marita Hokkanen (sd.): Eläkeläisjärjestöjen kanssa käytävät keskustelutilaisuudet
Marita Hokkanen: Peruskoulun ryhmäkokojen pienentäminen
Jaana Strandman (ps.): Hankintastrategian ja -osaamisen kehittäminen
Minna Pöntinen (vihr.): Talouden ja elinvoiman kehittämisohjelma
Eero Aho (kok.): Tunti päivässä liikuntaa kouluihin