Uusi Viitostie Mikkelin ja Juvan välillä avautuu kokonaisuudessaan liikenteelle

Viitostietä ilmasta kuvattuna.

Vuonna 2018 aloitettu rakennushanke Viitostien parantamiseksi Mikkelin ja Juvan välillä valmistuu. Tie otetaan kokonaisuudessaan liikennekäyttöön torstaina 14.10.

Työt Nuutilanmäen ja Juvan välisellä osuudella on saatu valmiiksi kuluneen syksyn aikana ja liikenne pääsee kulkemaan uutta, turvallista ja sujuvaa tietä pitkin. Ajoaika Mikkelin ja Juvan välillä lyhenee ajonopeuden noustessa sataan kilometriin tunnissa. Sujuvuuden lisäksi tieosuuden valmistumisen myötä myös liikenneturvallisuus paranee. 

– Tie rakennettiin nelikaistaisena ja keskikaiteellisena, jonka liittymät toteutettiin nykyaikaisina eritasoliittyminä. Kaikille eritasoliittymäalueille rakennettiin nykyaikainen tievalaistus ja tiegeometriaa parannettiin. Vanha Viitostie Mikkelin ja Juvan välillä on ollut liikenneonnettomuuksilla mitattuna Suomen pääteiden synkimpiä, mutta nyt turvallisuus parantuu, hankkeen toteutuksesta vastannut Väyläviraston projektipäällikkö Harri Liikanen kertoo.

Kiireinen kesä ja syksy rakentajilla

Rakennustöiden viimeistelyvaiheessa tehtiin päällystystöiden lisäksi viherrakennustöitä ja rakennettiin tiekaiteita. Myös valaistustyöt, liikennemerkkien ja -opasteiden asennukset ja ajoratamerkintätyöt ovat osa viimeistelyä.

Vehmaan eritasoliittymä avattiin liikenteelle syyskuun loppupuolella. Eritasoliittymän alueella tehtiin kesän 2021 aikana kaistajärjestelyjä ja ramppimuutoksia. Sillan alle rakennettiin tukimuuri mahdollistamaan rampin sijoittamisen lähemmäksi sillan rakenteita. Tehdyt parannustoimet mahdollistavat turvallisemman ja sujuvamman liikkumisen alueella.

Kettulantien liittymä poistuu käytöstä

Vanha Viitostie jää rinnakkaistieksi paikallisliikenteen sekä pyöräilyn ja jalankulun käyttöön. Rinnakkaistien päällystykset pyritään tekemään vielä tämän syksyn kuluessa, sääolosuhteiden salliessa. 

Uuden väylän käyttöönoton yhteydessä Kettulantien liittymä Viitostielle poistuu käytöstä. Liikenne siirtyy kulkemaan Hatsolan eritasoliittymän tai Vehmaan eritasoliittymän kautta.
Valtatie 5:lle jää yhä jälkeen työkohdekohtaisia alennettuja nopeusrajoituksia. Viimeistelyt saadaan valmiiksi viikon 42 aikana.

Valtatie 5 on Itä-Suomen pääväylä ja osa yleiseurooppalaista TEN-verkkoa. Uutta Viitostietä on rakennettu 37 kilometriä Mikkelin ja Juvan välillä. Hankkeen kustannukset ovat 121 miljoonaa euroa, josta kuntien rahoitusosuus on yhteensä 6,9 miljoonaa euroa. 

Tieurakassa rakennettiin vuosina 2018–21 kaikkiaan 35 uutta siltaa. Neljä vanhaa siltaa purettiin ja melunsuojauksia rakennettiin 12 kilometrin matkalle. Myös pyöräilyn ja jalankulun väyliä uudistettiin. 

Kuva: Väylävirasto