Kaupungin viestinnän TET-harjoittelija haastatteli viestintäpäällikköä

Heidi Hänninen ja Onni Pänkäläinen.

Mikkelin kaupungin viestinnässä TET-harjoittelijana ollut Onni Pänkäläinen haastatteli kaupungin viestintäpäällikköä.

Kuka olet ja mitä teet työksesi? 

"Olen Mikkelin kaupungin viestintäpäällikkö Heidi Hänninen ja työkseni valmistelen kaupungin viestintää ja markkinointia, toimin tiimiesimiehenä ja osallistun esimerkiksi kaupungin johtoryhmän ja kaupunginhallituksen kokouksiin."

Mikä on koulutuksesi? 

"Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri."

Kenen kanssa teet yhteistyötä? 

"Teen työssäni yhteistyötä laajasti kaupunkiorganisaation sisällä sekä kaupungin sidosryhmien kanssa, mutta tarvittaessa myös laajemmin." 

Miten mainitsemasi kaupunkiorganisaatio toimii, ja mikä se on? 

"Kaupunkiorganisaatio on organisaatio kaupungin taustalla. Kaupunkiorganisaatiota ohjaa kuntalaki, joka säätelee sen toimintaa. Organisaation ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto, ja operatiivisesta toimintaa johtaa kaupungin johtoryhmä. Kaupunkiorganisaatiolla on työntekijöitä noin 2000 ja kaupunkiorganisaatio koostuu kolmesta palvelualueesta: Sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualueesta, konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualueesta sekä asumisen ja toimntaympäristön palvelualueesta. Nämä jakautuvat pienempiin osiin, esimerkiksi johtokuntiin ja lautakuntiin, jaostoihin ja yksiköihin. (Linkki organisaatiokaavioon, joka avaa hyvin asiaa). On olemassa myös tukipalvelut, jotka toimivat muiden yksiköiden tukena, ja niitä ovat esimerkiksi viestintä-, hallinto- ja talouspalvelut." 

Miksi viestintä ja markkinointi ovat tärkeitä? 

"Viestintä on tärkeää, koska se tekee asiat näkyväksi ja ihmiset tietoisiksi heidän ympärillään tapahtuvista asioista. Se on myös kunnalle lakisääteistä eli laissa määrättyä toimintaa. Kaupunki on kaupunkilaisia varten, ja ilman viestintää kaupunkilaiset eivät tule tietoiseksi palveluista.

Markkinointi on kaupallisin ja maksullisin keinoin tehtävää viestintää, ja se on tärkeää koska sillä pyritään lisäämään kaupungin houkuttelevuutta ja vahvuuksien esillenostoa."

Kuva: Viestintäpäällikkö Heidi Hänninen ja TET-harjoittelija Onni Pänkäläinen kaupungintalon portailla.