Viestinnän TET-harjoittelijan blogi: Kaupungin päätöksenteko nuoren silmin

Kaupunginvaltuuston kokous.

Kaupungin viestinnän TET-harjoittelija Onni Pänkäläinen kirjoittaa ajatuksiaan kaupungin päätöksenteosta nuoren silmin.

Kaupungin päätöksenteko on nuoren näkökulmasta ehkä hieman sekavaa erilaisten budjettileikkausten ja muiden vääntöjen takia, varsinkaan jos politiikka ei kaikkine monimutkaisine kiemuroineen ja solmuineen kiinnosta. Kaupungin päätöksentekoa olisi kuitenkin hyvä pyrkiä ymmärtämään, koska se voisi hyvinkin selittää monia itselleen epäselviä asioita ja avartaa maailmankuvaa, auttaen samalla myös uutisten ja ajankohtaisten asioiden ymmärtämisessä.

Asiaan perehtymätön kokee päätöksenteon hepreana joka menee toisesta korvasta sisään ja toisesta korvasta ulos, varsinkin jos päätös koskee esimerkiksi kunnan monimutkaisia ja byrokraattisia asioita, eikä näy välttämättä heti tai lyhyellä aikavälillä konkreettisesti. Tosin harva poliittisista päätöksistä näkyy alle vuoden sisällä. 

Politiikan ymmärtämistä auttaisi mielestäni se, että yhteiskunnan päätöksentekoa koskevia asioita ei käytäisi pelkästään yhteiskuntaopin tai matematiikan tunneilla verotuksen ja verolaskujen muodossa, vaan yleisesti kaikkien oppiaineiden tunneilla jollain oppiaineen aiheeseen liittyvällä tavalla. Tämä lisäisi ymmärrystä yhteiskunnan päätöksentekoa kohtaan, koska aihetta ei käsiteltäisi pelkästään kerran viikossa vaan esimerkiksi neljä tai viisi kertaa viikossa, milloin opettaja parhaaksi asian käsittelemisen näkisikin.  

Politiikkaa, vaikuttamista ja päätöksentekoa voisi muutenkin avata esimerkiksi kampanjoilla sosiaalisessa mediassa ja kouluissa, mikä innostaisi myös nuoria politiikan pariin. Politiikasta nousevat helposti esiin negatiiviset asiat, kuten leikkaukset, koska niillä on eniten palstatilaa lehtien sivuilla. Tämä on mielestäni myös tavallaan hyvä asia, sillä se tuo esille politiikan tietynlaisen karun arjen ja raadollisuuden, aikuisten politiikassa kun ei yhteisesti kaikkien mielestä positiivisia asioita ja yhteisiä ilonaiheita puoluerajoja ylittäen ole. 

Itse koen päätöksenteon suhteellisen helpoksi. Omat vaikuttamiskokemukseni ovat positiivisia, ja haastavat tilanteet ovat vain kasvattaneet minua vaikuttajana ja ihmisenä. Politiikassa minua kiinnostaa byrokraattisten vaiheiden jälkeen jäljelle jäävät käytännön vaikutukset, kuten myös vaikuttaminen itsessään sekä minulle tärkeiden asioiden eteenpäin ajaminen ja ylläpito.

Myös päätösten vaikutukset tulevaisuuteen kiinnostavat. En itsekään ymmärrä aina kaikkia päätöksenteon kiemuroita, mutta pyrin kehittymään niiden ymmärtämisessä parhaaksi näkemälläni tavalla. Uskon vaikuttamiskokemuksistani olevan hyötyä myös työelämän eri tilanteissa.