Eteläisen aluekoulun hankintapäätöksestä on valitettu markkinaoikeuteen – Hanke todennäköisesti viivästyy

Eteläisen aluekoulun tontti.

Rakennusliike Lapti Oy on jättänyt markkinaoikeudelle valituksen Mikkelin kaupungin eteläisen aluekoulun KVR-urakasta.

Kilpailuun osallistunut Rakennusliike Lapti Oy on valittanut kaupunginhallituksen 18.10.2021 tekemästä hankintapäätöksestä markkinaoikeuteen. Rakennusliike Lapti Oy sijoittui kilpailutuksessa kolmanneksi. Mikkelin kaupunign tiedossa ei ole, että hankintapäätöksestä olisi tullut muita valituksia määräajan sisällä.

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 18.10.2021 NCC Suomi Oy:n tekemän kokonaistaloudellisesti edullisimman urakkatarjouksen, jonka arvo on 25 950 000,00 euroa (alv 0 %).  Valintaperusteena ollut kokonaistaloudellinen edullisuus laskettiin niin, että hinnan painotus oli 65 prosenttia ja laadun 35 prosenttia. Arviointi tehtiin tarjouspyynnön määrittelyn mukaisesti tarjoushinnan ja laatutekijöiden perusteella. Näin eniten vertailupisteitä saanut NCC Suomi Oy:n antama tarjous voitti tarjouskilpailun.

Laatuarviointiin osallistui laaja asiantuntijaryhmä, jossa oli edustajia sivistyksen ja hyvinvoinnin sekä asumisen ja toimintaympäristön palvelualueilta ja kaupungin poliittisesta johdosta. Ulkopuolinen arkkitehti osallistui arkkitehtuurin ja puunkäytön arviointiin. Laatuarvioinnin perusteella tarjoajille määriteltiin laatupisteet tarjouksen liitteissä annettujen suunnitelmien ja asiakirjojen perusteella. Yhteensä laatuarviointia on ollut suorittamassa noin 20 henkilöä. Tarjousten urakkasummat eivät ole olleet vertailijoiden tiedossa laatuvertailua tehdessä.

Rakennusliike Lapti Oy perustaa valituksensa hinta-laatukilpailutuksen laatuosioon. Valittajan mukaan se olisi saanut laatupisteitä liian vähän ja vastaavasti voittajatarjous NCC Suomi Oy sekä toiseksi tullut YIT Suomi Oy olisivat saaneet liikaa laatupisteitä. Rakennusliike Lapti Oy on toimittanut valituksen liitteeksi itse tekemänsä laatuarvioinnin, jossa se on vähentänyt kahden muun tarjoajan pisteitä ja lisännyt omia pisteitään. Rakennusliike Lapti Oy:llä ei ollut käytössään YIT Suomi Oy:n suunnitelmia, kun he ovat tehneet oman laatupisteytyksensä. Rakennusliike Lapti Oy on nähnyt osan voittaneen tarjoajan NCC Suomi Oy:n suunnitelmista.

Rakennusliike Lapti Oy vaatii valituksessaan, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen laatupisteiden laskennan Rakennusliike Lapti Oy:n valituksessa esitetyn korjatun pistelaskennan mukaiseksi ja valitsemaan Rakennusliike Lapti Oy:n tarjouksen voittaneeksi tarjoukseksi. Lisäksi valituksessa vaaditaan kumoamaan muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja kieltämään hankintayksikköä tekemään hankintasopimusta tai muullakaan tavalla jatkamaan virheellistä menettelyä.

Mikkelin kaupunki katsoo, että laatuarvioinnissa ei ole tapahtunut valittajan esittämää virhettä ja pitää valitusta aiheettomana. Kaupunki tulee antamaan oman vastineensa asiasta markkinaoikeudelle.

Valituksella tulee todennäköisesti olemaan sekä aikataulu- että kustannusvaikutuksia eteläisen aluekoulun hankkeelle. Markkinaoikeuden käsittelyajat ovat tavallisesti noin 1–2 vuotta. Mikkelin Urheilupuiston koulu, Urpolan koulu ja osa Moision koulusta työskentelevät tällä hetkellä väistötiloissa. Hankkeen valmistumisen myöhästyminen aiheuttaa väistötilakustannusten jatkumisen ennakoitua kauemmin.