Pursialan ja Porrassalmen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat päivitetään

Virtaavaa vettät, kuvassa myös kukkia.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on aloittanut Pursialan ja Porrassalmen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivitystyön.

Uudessa suojelusuunnitelmassa huomioidaan pintavesivälitteiset ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit pohjavesialueelle. Suojelusuunnitelmassa tullaan esittämään toimenpiteitä riskien minimoimiseksi.

Suojelusuunnitelman päivitystyö on Etelä-Savon ELY-keskuksen avustama Mikkelin kaupungin hanke ja se toteutetaan yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Luonnos suojelusuunnitelmasta asetetaan nähtäville vuoden 2021 aikana.

Lisätietoja antaa projektipäällikkö Juha Rautio, puh. 044 794 3214.