Markkinaoikeus antoi välipäätöksen: Eteläisen aluekoulun rakentamishankkeessa voidaan edetä

Eteläinen aluekoulu havainnekuva

Markkinaoikeus on antanut 7.12.2021 välipäätöksen koskien Eteläisen aluekoulun rakennusurakan hyväksymistä. Markkinaoikeus sallii Mikkelin kaupunginhallituksen 18.10.2021 tekemän hankintapäätöksen täytäntöönpanon Eteläisen aluekoulun KVR-urakkatarjouksen hyväksymisestä ja aloitusluvasta.

Eteläisen aluekoulun urakkakilpailutuksen voitti NCC Suomi Oy. Rakennusliike Lapti Oy sijoittui tarjousvertailussa kolmanneksi. Rakennusliike Lapti Oy valitti Eteläisen aluekoulun hankintapäätöksestä markkinaoikeuteen 8.11.2021. Koska kyseinen urakka oli EU-kynnysarvon ylittävä hankinta, tuli valituksen johdosta automaattisesti sopimuksen täytäntöönpanokielto, eli urakkasopimusta ei voitu allekirjoittaa urakan voittaneen NCC Suomi Oy:n kanssa. Nyt annettu välipäätös antaa mahdollisuuden jatkaa täytäntöönpanoa.

Valituksen jälkeen antamassaan vastineessa kaupunki on hakenut sopimukselle täytäntöönpanolupaa. Täytäntöönpanoluvan turvin kaupunki voisi solmia urakkasopimuksen kilpailutuksen voittaneen NCC Suomi Oy:n kanssa. Kaupunki on perustellut täytäntöönpanolupaa muun muassa sillä, että 700 lasta joutuisi opiskelemaan väistötiloissa pidempään ja tämä aiheuttaisi opetus- ja koulutuspalvelujen kannalta haitallisia seurauksia sekä huomattavia kustannuksia kaupungille. Lisäksi kustannuksia syntyisi uuden koulun rakennusajankohdan siirtymisestä ja mahdollisesti liikuntapaikka-avustuksen saamatta jäämisestä.

Markkinaoikeuden 7.12.2021 tekemää välipäätöstä varten on kuultu myös Rakennusliike Lapti Oy:tä, joka on vastustanut täytäntöönpanon sallimista. Markkinaoikeus päätti kuitenkin sallia sopimuksen täytäntöönpanon, eli kaupunki voi halutessaan allekirjoittaa urakkasopimuksen kilpailutuksen voittaneen NCC Suomi Oy:n kanssa ja aloittaa kohteen suunnittelun vain pienellä viivästyksellä.

Markkinaoikeuden tekemä välipäätös otettiin kaupungin organisaatiossa iloisesti vastaan. Vaikka lopullista markkinaoikeuden päätöstä joudutaan todennäköisesti odottamaan vielä pitkään, mahdollistaa tämä välipäätös hankkeen etenemisen. Hankkeen eteneminen tarkoittaa, että suunnittelu voidaan käynnistää ja alkuperäinen valmistumisaika eli vuoden 2023 loppupuoli ei juurikaan siirtyisi.

Koko tapauksen osalta markkinaoikeuskäsittely on vielä kuitenkin kesken. Mikäli kaupunki päättää tehdä sopimuksen voittaneen urakoitsijan kanssa, saattaa sen maksettavaksi tulla myöhemmin hyvitysmaksu valittajalle, mikäli markkinaoikeus päättää, että Rakennusliike Lapti Oy olisi virheettömässä menettelyssä tullut kilpailutuksen voittajaksi. Hyvitysmaksun määrä on korkeintaan 10 % sopimuksen arvosta.

Asiaa käsitellään kaupunginhallituksessa 20.12.2021, jolloin kaupunginhallitus hankintapäätöksen tehneenä ratkaisee, allekirjoittaako kaupunki urakkasopimuksen kilpailutuksen voittaneen NCC Suomi Oy:n kanssa vai jääkö se odottamaan markkinaoikeuden lopullista päätöstä.