Mikkeli ja Daegu yhteistyöhön vesiosaamisessa

Allekirjoittajat lavalla

Mikkelin kaupunki ja eteläkorealainen Daegun kaupunki allekirjoittivat 30.11.2021 yhteistyösopimuksen Memorandum of Understanding Between Daegu Metropolitan City and the City of Mikkeli, joka tiivistää yhteistyötä ja luo raamin kansainväliselle kaupunkien väliselle yhteistoiminnalle. Sopimuksella tiivistetään yhteistyötä vesiosaamisen kehittämiseksi TKI-, koulutus- ja yritystoiminnassa. Molempien kaupunkien odotukset ovat korkealla kansainvälisen vesiosaamisen yritystoiminnan ja työllisyyden kasvattamiseksi. Konkreettinen yhteistyö päätettiin aloittaa opiskelijavaihdoin muodossa ja tarkemmat keskustelut oppilaitosten välillä aloitetaan hetimiten.

Sopimuksen allekirjoitus tapahtui osana Korean Daegussa kokoontuvaa World Water Cities Forumia, joka keräsi myös tänä vuonna yhteensä kaupunkia eri puolilta maailmaa ratkomaan veteen liittyviä kaupunkien haasteista. Foorumin merkittävyyttä ja näkyvyyttä lisäsi sen yhteydessä järjestetty International Water Resources Association -järjestön maailman kongressi, juhlistaen samalla järjestön 50 vuotista työtä vesihuollon hyväksi.

Mikkeli osallistui World Water Cities foorumiin jo kolmatta kertaa. Viime vuonna foorumi järjestettiin koronapandemian vuoksi etäyhteyksin, nyt tapahtuma toteutettiin hybridijärjestelyin. Mikkelistä tapahtumaan osallistui paikan päällä Mikkelin kaupungin kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ohjelmakoordinaattori Panu Jouhkimo.

Mikkelin kaupunki sai tapahtumasta positiivista kansainvälistä näkyvyyttä. Mikkeli toi foorumiin pohdittavaksi vesiosaamiseen kansallisella tasolla liittyvän haasteen, uusien vesialan ammattilaisten kouluttamisen ja rekrytoinnin. Aiheesta käytiin kaupunkien edustajien välillä syvällistä ja antoisaa keskustelua ja haasteen tunnistettiin olevan yhteinen joka puolella maailmaa. Ratkaisuksi esitettiin muuan muassa veteen liittyvien asioiden näkyväksi tekemistä laajemmalle yleisölle, erityisesti nuorille osana oppisisältöjä kaikilla koulutusasteilla. Ilmaston lämmetessä vesi on alati niukkeneva luonnonvara ja siihen liittyvät kysymykset koskettavat meitä kaikkia. Konkreettisiksi toimenpiteiksi esitettiin kansainvälisen yhteistyön lisäämistä muun muassa opiskelija- ja henkilöstövaihdon muodossa. Keskustelussa esiin nousseet ajatukset antoivat meille vahvistusta siitä, että Mikkelissä asioita kehitetään oikeaan suuntaan.

”Tämä kertoo Mikkelissä olevasta vesiosaamisen tasosta merkittävää ja se avaa kansainvälisiä mahdollisuuksia niin oppilaitoksille, tutkimukselle, työelämävaihdolle ja yritysten kansainvälistymiselle. Pieni pohjoisen vesiosaamisen pääkaupunki on kansainvälisesti huomioitu,” toteaa kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä Mikkelin kaupungilta. 

Mikkelin ja Daegun kaupungit ovat syventäneet vesiosaamiseen ja teknologiaan liittyvää yhteistyötä jo neljän vuoden ajan. Kaupungit ovat vakuuttuneet toistensa kyvykkyydestä edistää innovaatioita, osaamista, koulutusta ja yrityskasvua.

Mikkelin edustajien tapaamiset ja keskustelut saivat Daegun kaupungin johdon, paikallisen vesi- ja energiateollisuuden sekä yliopistojen edustajat vakuuttumaan Mikkelissä tehdystä työstä vesiosaamisen kehittämiseksi. Kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä esitti pormestari Kwon Young-jinille kutsun vastavierailulle, tutustumaan Blue Economy Mikkeliin sekä osallistumaan yhdessä tänä vuonna Kuopion isännöimään Finnish Lakeland Forumiin elo- syyskuussa 2022.

Daegu on Etelä-Korean neljänneksi suurin, noin 2,5 miljoonan asukkaan kaupunki. Daegu on panostanut merkittävästi vesiteknologian tutkimukseen, koulutukseen ja yritystoimintaan. Daegu on rakentanut Global Water Industry Hub -kehitysalustan, jonka tarkoituksena on vesiosaamisen ja sen ympärille kasvavan yritystoiminnan synnyttäminen ja skaalaaminen. Mikkelissä vastaava rakenne on Blue Ecomomy Mikkeli BEM, jonka ytimenä toimii Metsä-Sairilassa sijaitseva jätevedenpuhdistamo. 

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ohjelmakoordinaattori Panu Jouhkimo sanoo, että kasvaakseen ja tuottaakseen työpaikkoja Mikkeliin BEM-osaamiskeskus tarvitsee kansainvälistä yhteistyötä ja verkottumista. Solmittu yhteistyösopimus ja aktiivinen toiminta World Water Cities Forumissa vahvistaa Mikkelin roolia kansallisena vesialan verkostokoordinaattorina linkittäen BEM:n toimijoita kansainvälisesti.